Sağlık Söz Sen Basın Yayın BLOG

Fotoğrafım
Ankara, Turkey
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları SÖZÜ Sendikası. Gücünü üyelerinden alan sendika..

11 Aralık 2011 Pazar

112 Acil çalışanların sorunlarını birdaha sizinle paylaşıp çözülmesi için Sağlık Bakanlığına resmi başvuruda bulunuyoruz..

 Sağlık Söz-Sen yönetiminin  defalarca sağlık Bakanlığında yaptığı görüşmelerde 112 Acil Çalışanlarının riskli birim statüsüne alınması gerektiğini iletmişti.Fakat bu konuda Sağlık Bakanlığının çalışması olmamıştır...Siz Sağlık çalışanların huzurunda  Sağlık Bakanlığına soruyoruz ? Hergün alkollü ve uyuşturucu kullanan hasta ve yakınlarının 112 çalışanlarını darp etmesi bıçakla saldırıp yaralaması ve Ambulans   kazalarında yaralanan ve ölen sağlıkçılar riskli birim statüsüne alınmalı mı? alınmamalı mı?


    Evet 112 Acil çalışanların sorunlarını birdaha sizinle paylaşıp çözülmesi için Sağlık Bakanlığına resmi başvuruda bulunuyoruz..1:112 Çalışanları Riskli birim statüsüne alınmalı.

ÇÖZÜMÜ :112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda çalışanların döner sermaye ek ödemelerinin riskli birim katsayısından ödenmesi ,yıpranma payı düşürülerek erken emeklilik hakkı verilmelidir.
2:- 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin yemek ihtiyaçlarının karşılanmaması,
ÇÖZÜMÜ: 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin görev yaptığı mahalde kamu kurumu niteliğinde bulunan ve yemekhane düzeneği olan işyerlerince çıkarılan yemekten faydalanmaları için ilgili kurumlarla anlaşma yapılması veya  hizmet alımı yöntemi ile  yemek ihtiyacının  karşılanması,bakanlık genelgesine rağmen yemek ihtiyaçlarının giderilmesi için müdürlüklerin uyarılması
3- Personelin barınma sorununun giderilmesi,

ÇÖZÜMÜ: 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarının fiziki mekanlarının günlük iş yoğunluğu ve personel sayısına göre standart hale getirilerek barınma sorunlarının giderilmesi,112 ye ait oda ve binaların verilmesi.
4:Trafik kazası gibi adli vakalar nedeni ile görevlendirilen 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının güvenliği emniyet güçleri tarafından sağlanması,
ÇÖZÜMÜ: 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının vakalara yaptığı ilk müdahalelerde güvenliğinin sağlanması için emniyet teşkilatı ile bir protokol yapılarak ilk müdahale sırasında emniyet güçlerinin olay yerinde hazır bulunmalarının sağlanması,
5: 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin giyim yardımı yapılmaması,

ÇÖZÜMÜ: 112 acil sağlık çalışanlarının unvanlarına ve yaptıkları işin niteliğine uygun üniformaların yazlık ve kışlık olmak üzere kurumca karşılanması,


6:112 acil sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü birimlerin fiziki ortamları, (dinlenme ve barınma odaları dahil) hizmet sunum şartları,araç-gereç ve teknik donanımlarına ilişkin  belirlenen standartların uygulanması,

ÇÖZÜMÜ: 112 acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için oluşturulan birimlerin fiziki, hizmet sunum şartları, araç-gereç ve teknik donanımlarına ilişkin standartların personelin görüş ve önerileri alınarak yeniden belirlenmesi, hizmet sunumunda yeknesaklığın sağlanması, standartlara uygun hale getirilmesi
7: Bayram ve resmi tatil günlerinde görevlendirilen personelin döner sermaye ek ödemesi ve nöbet ücretinin % 50 oranında yükseltilmesi

ÇÖZÜMÜ: Bayram ve resmi tatil günlerinde görev yapan personelin moral ve motivasyonlarının sağlanması ve daha etkin hizmet sunumunun teşvik edilmesi amacı ile,  209 sayılı Kanunda ve 657 sayılı DMK’nın Ek 33. maddesinde düzenleme yapılması,
8:Görev kusurlarından kaynaklı maddi zararların kurumca karşılanması, görev esnasında hayatını kaybeden personelin varislerine brüt maaşının 30 katı tutarında tazminat ödenmesi,

ÇÖZÜMÜ: 112 acil sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında personelin mahkeme kararı ile görev kusuru olarak belirlenen ve personele rucu edilen maddi zararların karşılanması ile görevi nedeni ile vefat eden personelin varislerine  döner sermaye gelirlerinden ödeme yapılması için yasal düzenleme yapılması,
9:Acil Tıp Teknisyenlerinin ambulans şoförü olarak görevlendirilmemesi,

ÇÖZÜMÜ: Mesleği icabı şoförlük eğitimi almayan Acil Tıp Teknisyenlerinden özellikle bayanların resen ambulans şoförü olarak görevlendirilmesi neticesinde kaza oranlarında artış görülmüştür. Şoförlük tazminatı dahi ödenmeyen  Acil Tıp Teknisyenlerinin şoför olarak görevlendirilmelerine dair yapılan düzenlemenin iptal edilmesi,
Sağlık SözSen Basın Yayın..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder