Sağlık Söz Sen Basın Yayın BLOG

Fotoğrafım
Ankara, Turkey
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları SÖZÜ Sendikası. Gücünü üyelerinden alan sendika..

30 Ocak 2012 Pazartesi

Aile Hekimliğinde bir ilk... Sağlık Söz Sen İl Başkanının Hukuki Zaferi


Sağlık Söz Sen Isparta İl Başkanının Hukuki Zaferi:


MAHKEME, AİLE HEKİMİ TARAFINDAN YAPILAN İZLEMLERİN BAKANLIK VERİ TABANINA GÖNDERİLMEMESİNDEN DOLAYI PERFORMANSTAN KESİNTİ YAPILAMAYACAĞINA HÜKMETTİ.
     
5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’na tabi olarak Isparta İlinde Aile Hekimi olarak görev yapan Sağlık Söz Sen Isparta İl Başkanı Dr. Gökay ÇETİN’den bölgesinde kayıtlı bebeklerin izlemlerinin yapılmasına karşın izlem verilerini Bakanlık Veri Tabanına göndermediği gerekçesiyle Performans Kesintisi yapılmıştır. Dr. Gökay ÇETİN, idarenin performans kesintisini haksız yere yaptığı gerekçesiyle İdare Mahkemesine dava açmış, davayı görüşen Isparta İdare Mahkemesi “Aile Hekimi tarafından yapılan izlemlerin Bakanlık veri tabanına gönderilmemesinden dolayı performanstan kesinti yapılamayacağına” hükmetmiştir. Sağlık Söz Sen Isparta İl Başkanı Dr. Gökay ÇETİN’in kazanmış olduğu bu dava Türkiye’de bu yönde karar verilen İlk Dava niteliğinde olup konusu bakımından emsallerine örnek teşkil edeceğinden önemlidir. 

Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu olarak  Isparta İl Başkanımız Dr. Gökay Çetin'i tebrik ediyor, kararın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz


26 Ocak 2012 Perşembe

Sağlıkcının Sözü e-dergimiz yayındaSendikamız Sağlık Söz Sen basın yayın komisyonunca hazırlanan E-dergimiz yayında: 

Sağlıkcının Sözü Ocak 2012 sayısını okumak için aşağıdaki adrese tıklayınız  >>>> http://issuu.com/saglikcininsozu/docs/sagliksozsen-saglikcininsozu?mode=window&backgroundColor=%23222222  <<<<

Sağlık SÖZ SEN Basın Yayın Komisyonu

telefon: 0507.241.5885 

20 Ocak 2012 Cuma

Ambulans Çalışanlarının Görevlerinde Yaşadıkları Sıkıntılar

112 Acil ve Hasta Nakil ambulans şoförlerinin görev esnasında yaşadıkları sıkıntılar konusunda Sağlık Söz Sen Konya İl Başkanı Hayrettin TÜRKOĞLU yazılı bir basın açıklaması yaptı.


Sağlık Söz Sen Konya İl Başkanı yaptığı yazılı basın açıklamasında 112 Acil ve Hasta Nakil Ambulans şoförlerinin büyük sıkıntılar içerisinde görev yaptıklarını görevlerinin her safhasında sürekli risklerle karşı karşıya geldiklerini, riskler sonucu yaşanan bu olumsuzluklar nedeniyle Ambulans şoförlerinin büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verdi.
       Ambulans şoförlerinin başlıca sorunlarının temelinde vatandaşlarımızın bilinçsizliği ve yetkililerin olaylara duyarsız kalmaları yatmaktadır. Son yıllarda ülke genelinde hızla artan araç sayısına paralel olarak yoğunlaşan araç trafiği, Ambulans şoförleri için bir KAOSTUR. Bu ve buna benzer etkenler sonucunda yaşanan olumsuzluklar, maddi hasarlı veya ölümlü trafik kazaları ile sonuçlanabilmektedir. Maddi hasarlı veya ölümlü trafik kazaları sonucunda Adliyeye intikal eden olaylarda çoğu ambulans şoförleri büyük mağduriyetler yaşamakta, maddi ve manevi tazminata mahkûm edilmekte,  görevi nedeniyle emeğinin karşılığı olan maaşlarına ve aldığı çeşitli ek gelirlere haciz konularak çalışanlar ve özellikle şoförler mağdur edilmektedir.
       Bu tür olumsuzlukların önüne geçilmesi için yetkililerin acil olarak gerekli tedbirleri almaları ve çalışanların mağduriyetlerini gidermeleri gerekmektedir. Bunun tedbirlerin başında, idarenin tüm ambulanslarının ve içerisindeki Tıbbi donanımlarının gerçek değeri üzerinden sigortalanmasının sağlanması, Zorunlu Trafik Sigortası ve Araç Kaskosunun zamanında yaptırılması ve kurum tarafından Zorunlu Sorumluluk Sigortalarının tüm personeli kapsayacak şekilde genişlettirilmesi gerekmektedir.  Meydana gelen Trafik kazası sonucunda Zorunlu Sorumluluk Sigortası, Zorunlu Trafik Sigortası ve Araç Kaskosunun olmaması nedeniyle mağduriyet yaşayan, görevi başında olması gerekirken kamu veya vatandaş ile davalık olup yıllarca mahkeme koridorlarında sürünen sonuçta yüksek miktarda tazminata ve hapis cezasına mahkûm olan Ambulans şoförü arkadaşlarımız bulunmaktadır.
            Çalışanlarımızın sorunlarına yetkililerimizin duyarsız kalmamalarını diliyor ve Sağlık Söz Sen Sendikası Konya İl Yönetimi olarak çalışan sorunlarını her platformda dile getireceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

Hayrettin TÜRKOĞLU
Sağlık Söz Sen Konya İl Başkanı

      

Sağlıkcılara Atamalarda Döner Sermaye Teşkilatı Mağduriyeti

Atamalarda Maaşların Döner Sermaye ve Merkezi Bütçe ödeme ayrımı üzerine Amasya İl başkanımızın yazılı açıklaması

KHK ile 657/4b'den Memur Kadrolarına geçen personelin maaş ödemeleri merkezi bütçe ve döner sermaye ödemeli olarak teşkilatlanmada da taşra ve döner sermaye teşkilatı diye ayrılmıştır. Taşra ve döner sermaye şeklinde teşkilat farklılığı ile sağlıkcılar tayin başvurularında mağduriyet yaşamaktadırlar. 


İl dışı tayinlerde döner sermaye merkezi bütçe mağduriyeti yaşayan  KHK ile Kadroya geçirilen sağlıkcı çalışanlarına ödemelerinin merkezi bütçeden değil döner sermayeden yapılması İl İçi nakilerde de engel ve mağduriyet teşkil etmiştir. ARALIK AYI AMASYA İL İÇİ NAKLEN ATAMALARDA DA DÖNER SERMAYE TEŞKİLATI ENGELİ İLE KADROLAR BOŞ KALMIŞTIR! İl içi naklen atamaları başvurular sırasında da ödemeler döner sermayeden yapılanlar başvuramaz ibaresinin bulunmadığını ve ayrıca İl içi nakilerde de böyle bir sınırlamanın olmaması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. 

Sağlık Söz Sen olarak her türlü ayrımcılığa karşı olduğumuzu ve bu tip mağduriyetlerin ilimizde de bir daha yaşanmaması için Kadroya geçen personelin maaşlarının merkezi bütçeden ödenmesinde ısrarcı olduğumuzu tekrar bildiririz!

Değerli meslektaşlarım; Sendikamız Sağlık Söz-Sen ilimizde bir uyanışın göstergesidir sizlerde bu uyanışa üye olarak güç katın. Çünkü Sağlık Söz Sen'le "Biz gücümüzü sağdan soldan değil üyelerimizden alıyoruz" diyerek sözlerime son veriyorum, hepinizi selamlıyorum...
            
Üzeyir SÖYLEMEZ
Sağlık Söz Sen Amasya İl Başkanı

1 Ocak 2012 Pazar

2011 Ardından 2012 İçin SAĞLIK SÖZ-SEN Basın Yayın Komisyonu Değerlendirmesi


Sağlıkta siyasetten uzak sendikacılık anlayışı ile bir uyanışın göstergesi olan sendikamız SAĞLIK SÖZ SEN 2012 yılında; sağlık için, sağlığımız için, sağlıkcılar için, ülkemiz için, tabi ki geleceğimiz için güzel projeler ve önerilerle geliyor...

* Sağlıkta Kamu hastaneler biriliği yasası ile sağlıkta siyasileşme tehditi ve hastanelerin ticarethane mantığı ile yönetilmesi tehditi halkımızın alacağı sosyal hizmet olan sağlık hizmeti için en büyük endişemizdir.
* Tam gün yasasıyla Doktorlara getirilen sigorta sistemiyle doktorlar bazı risklerden kurtarılırken diğer çalışanların riski yokmuş gibi diğer kesimin bu sigorta kapsamına alınması için maalesef zayıf kalınmışdır. Bilinmesi gereken bu teşkilatda çalışan hiç kimsenin risk dışı durumu yoktur.

* Son zamanlarda yaşanan Ek ödemelerdeki büyük orandaki düşüşler önemli bir sıkıntı olarak ek ödemedeki pasta payından en az alan kesimi büyük bir mağduriyete itmişdir. Bu pastadan en az payı alanda ne yazık ki Genel İdari Hizmetler Sınıfı personellerimiz olduğu aşikardır. Bundan etkilenenlerin içinde hekim dışı Sağlık hizmeti çalışan personelinde olduğunu inkar etmemek lazımdır.
* Ülkemiz genelinde devlet memuru maaşlarının emekliliğe yansıyanı 2000 tl den aşağı düşmezken bir hemşire 1018-1200 tl arasında yansımaktadır. Dinen de açlık sınırı altında çalışan Sağlık çalışanlarının döner sermaye ödemelerileri (en azından sabit ek ödeme miktarları) kesinlikle emekliliğe yansıtılmalıdır! Bu konuda Sağlık Söz Sen olarak "artık sözün bittiği yerdeyiz" diyoruz.

* KHK ile sözleşmeliden kadroya geçirilen personel intibak başvuruları sonrası yeni kadro ve derecelerinin  bakanlığımızca hala verilmediği gibi  2005 yılında devlet memurlarına verilen 1 dereceden de mahrum burakılmışlardır.
* Kadroya geçirilen personelin maaş ödemeleri merkezi bütçe ve döner sermaye ödemeli olarak teşkilatlanmada da taşra ve döner semaye teşkilatı diye ayrılmıştır.  Taşra döner sermaye şeklinde teşkilat farklılığı ile sağlıkcılar tayin başvurularında mağduriyet yasamaktadırlar. Sağlık Söz Sen olarak Kadroya geçen personelin maaşlarının merkezi bütçeden  ödenmesinde ısrarcıyız!

* 2011 yılında Sağlık çalışanlarının nakil işlemlerinde de sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Bilindiği gibi kadrolu sağlıkcının üst bölgeye nakli hizmet puanı ile olmaktadır ve alt bölgede çalışan üst bölge çalışanı ile becayiş yapamamaktadır. Sözleşmeli sağlıkcılar bölge farklılığına bakılmaksızın aynı öğrenim durumu sartıyla becayiş yapabilirken kadrolularda ise alt bölge çalışanı üst bölge çalışanı ile öğrenim durumu farklı da olsa becayiş yapamamaktadır hizmet puanı yükselene kadar alt bölgede çakılı kaldığı görülmektedir.  Tayin hakkı bulunmayan sözleşmeli sağlıkcıların da eş durumu ve sağlık mazereti tayinleri kura ile olmaktadır. Eğitim durumundan tayin hakkı bulunmayan sözleşmeli sağlık çalışanlarının eğitim hakkı da engellenmemelidir.
*  Sağlık çalışanları acilen ve düzenli olarak her dönemde tekrarlayan ünvan değişikliği sınavları yapılmasını istiyor. İşe girdikten sonra diğer branşları okuyanlar işe girdikleri ünvanları ile çalıştıkları için son okudukları branşlarda görev yapamıyor. Mevcut kadroluların dışında KHK ile 70 bin sözleşmeli personelin de kadroya geçişi ile ünvan değişikliği mağduru personel sayı daha da artmuıştır. Personel mağduriyetinin giderilmesi adına ünvan değişikliği sınavı yapılmalıdır.

* Sağlık Söz Sen olarak Van depreminde hayatını kaybeden (ve iş göremez) sağlıkçı meslektaşlarımıza ve geride kalan yalnız ailelerine de gerekli maaş ve diğer hakların verilmesi için Sağlık Bakanlığımızın gerekli girişimlerini görmek istiyoruz. Ayrıca deprem bölgesinde gönüllü olarak görev yapan sağlıkcıların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında bazen yetersiz kalınması da bizleri üzmüştür. Fedakar sağlıkcılarımızın hizmetleri göz ardı edilemez ve gereken değeri de her zaman görmelidirler.
* Her geçen gün hastanelerde artan sağlık çalışanlarına şiddete karşı ciddi bir şekilde durulmalı gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca can kurtarmak için yola çıkan meslektaşlarımızn can güvenliği tehlikedeyse artık düşünmek gerek!  Sıkca yaşanan ambulans kazalarının bir daha yaşanmaması için, riskli birim statüsünde olmayan 112 Ambulans çalışanlarında bir an önce riskli birim statüsüne alınması ve tüm ambulans sürücülerinin güvenli sürüş eğitimlerini tamamlaması isteğimizdir...

* Sağlıkcılarında öğretmenler gibi temel askeri eğitim sonrası sağlıkta istihdam sıkıntısı çekilen kamu hastaneleri vs. de mesleğini icra ederek maaşlı askerlik yapabilmesi sağlanabilir. Bu konuda basın yayın komisyonumuzun öneri ve proje çalışmaları bitmiştir.

* Ülkemizde hemşire ihtiyacı görülüyor diye yurt dışından hemşire istihdamını 10000lerce atama bekleyen sağlık meslek lisesi ve sağlık yüksek okulu mezunlarımız var iken  anlamış değiliz. Yine istihdamı sağlanacak olan yabancı personelin eğitim seviyesi hiç tartısılmaması endişemizdir.
* KPSS SB 2010/2  den bu yana ÖSYM tarafından mezun olunan alan/dal ile kadro/pozisyon için aranan öğrenim koşulu kontrolü yapılamadığı için alan dışı tercihler yapılması önlenememiştir. Bi an önce alan/dal kontrolu çalışmaları yapılarak atama bekleyen sağlıkcılar yerleşmelerde daha fazla mağdur edilmemelidir..
* Ayrıca yeni personel alımlarında birçok sağlık bölümü mezunları unutulmaktadır az sayıda istihdam sonucu işsizlik yaşamaktadırlar.  Neden bazı bölümlerde alım 1000'lerce bazı bölümler 1'lerce? Öyle olacağına yurt dışından sağlıkcı istihdamı yerine  atama bekleyen sağlık bölümü (laboratuvar, radyoloji, protez ortez, eczane hizmetleri, tıbbi sekreter....) mezunlarını bir dönem teorik ders 1 dönem pratik staj eğitimleriyle Tıp memuru olarak istihdam edebilebilmesi de Sendikamız Ar-Ge proje ve önerisidir.

* Sağlık lisansiyeri olan biyologlar aynı konumda oldukları bir psikolog bir diyetisyen ile aynı muameleyi maalesef göremedikleri gibi laboratuvarlarda teknisyen gibi çalıştırılmak da istemiyor. Biyologların labortauvardaki yetkilerinin ve bakanlığımızca yapılan biyoloji mezunlarının istihdamının arttırlması için olan girişimleri  "biyoloji sağlıksız sağlık biyologsuz olmaz" diyerek sendikamız olarak destekliyoruz.
* MR ünitelerinin asıl sahibi Radyoloji teknikerleri, diş laboratuvarlarının asıl sahibi olan Diş protez teknisyenlerimiz gibi tıbbi  Laboratuvarların asıl sahipleri laboratuvar teknisyenleri de mesleklerini icra edebilmek için laboratuvarlarda taşeron adıyla vasıfsız kişiler değil devlet güvencesi ile diplomalı laborantlar çalıştırılmalı diyor bizlerde tamamıyle destekliyoruz. Ayrıca aile hekimliklerinde az donanımlı laboratuvarların açılması ve hastalarımızın hastaneye gönderilmeden kısa süreli rutin ve acil testlerinin çalışılabilmesinin sağlanması da hem istihdam hem de hasta memnuniyeti için önerimizdir.
* Ülkemizde sağlıkta taşeronlaşma ve Tıbbi sekreterler sertifika kursları ile başlayan sertifikalı sağlıkcı rezaleti tüm sağlık mesleklerini (Laboratuvar, Radyoloji, Diş protez, Protez ortez, Optisyen, Eczane teknisyeni...) tehdit etmektedir. Sağlık Söz Sen olarak Herkes Sağlıkcı olmaz emeğe saygı diyerek Taşerona ve Sertifikasyona HAYIR diyoruz!

* Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı artık 4b li alım yapmıyor. Sağlık Söz Sen olarak Sağlık Bakanlığının bu kadrolu, 4924, 4b, 4c, vekil sağlıkcı şeklinde ayrımcı ısrarından vazgeçmesi için kuruluşumuzdan beri sürdürdüğümüz Sağlıkta sözleşmeli istihdama HAYIR mücadelemizde  KARARLIYIZ! Özellikle atama bekleyen meslektaşlarımız sizler de bu bilinçte olun...
* Atanamayan sağlıkcılar bize 4blide olsa çalışırım yeterki atanayım diye yazıyor, bu maalesef 4b şimdiden başlıyor rehin almaya demektir. Çünkü 4b'li olarak işe başladığınızda bir hak talebinde bulunduğunuzda Bakanlığın size ilk vereceği cevap maalesef sen sözleslemeliyi bilerek sectin olabilmektedir. Oysa ki bu arkadaslar sözlesmeliye mecbur burakılmıyorlar mı?

Bir sözümüzde değerli sağlık çalışanı meslektaşlarımıza;
Sağlık camiasında sorunlar öyle çok ki, bu sorunlardan sadece en asgarisini gündeme taşıyabiliyoruz. Sağlık Söz-Sen bir uyanışın göstergesidir bu uyanışa destek olun... Sağlığımıza ve mesleklerimize sahip çıkalım, sessiz kalmayalım! 

Çünkü Sağlık Söz Sen'le Biz gücümüzü sağdan soldan değil üyelerimizden alıyoruz..  
İşimiz Hizmet Görevimiz Mücadele...

Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu
www.twitter.com/SAGLIKCININSOZU
www.facebook.com/saglikcininsozu bildirimiz e-dergi yayını okumak için aşağıdaki adrese tıklayınız: 
http://issuu.com/saglikcininsozu/docs/sagliksozsen-saglikcininsozu?mode=window&backgroundColor=%23222222