Sağlık Söz Sen Basın Yayın BLOG

Fotoğrafım
Ankara, Turkey
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları SÖZÜ Sendikası. Gücünü üyelerinden alan sendika..

6 Mart 2012 Salı

SAĞLIK SÖZ SEN'İN AYAK SESLERİ RAHATSIZ MI ETTİ?


İŞİMİZ HİZMET GÜCÜMÜZ MÜCADELE.. BASKILAR BİZİ SUSTURAMAZ!
 2009 yılında sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolunda sendikacılık faaliyetine başlayan Sağlık ve Sosyal İş Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikamızın geçmişten bu güne sürdürdüğü çalışmaları ile demokratik ve çağdaş sendikacılık ilkeleri çerçevesinde, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki hak ve çıkarlarının... korunması ve... geliştirilmesi; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığı ve milli egemenliğin korunması, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması ve yaşatılması; Anayasada ifadesini bulan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinden ödün vermeksizin, milli ve manevi değerlere saygılı kalarak; sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, çalışma barışının kurulması ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması amacıyla faaliyetlerimizi sürdürme mücadelesi vermekteyiz.

Devletimizin de taraf olarak onayladığı uluslar arası sözleşme ve belgeler ile Anayasa başta olmak üzere iç hukuk düzenlemelerimizde, memurlar dâhil tüm çalışanların sendikal örgütler kurabilmeleri, kurulmuş bulunan sendikalara üye olabilmeleri, sendikalar ve üst kuruluşlarının amaçları doğrultusunda serbestçe faaliyette bulunabilmeleri örgütlenme özgürlüğü kapsamında güvence altına alınmıştır. Ancak; Son zamanlarda Sendika yöneticilerimiz, üyelerimiz ve örgütlenme faaliyetlerimiz gereği atadığımız iş yeri sorumlularımıza yönelik hak ihlalleri idari makamların kamusal erk kullanımında mevzuat hükümlerinin dışında keyfi davranışları artış göstermiştir.

Bu keyfi davranışların en son örneği Isparta ilinde kendini göstermiş sendika üyemiz ve yöneticilerine karşı baskı yıldırma insan hak ve onuruna yakışmayan sendikal faaliyetlerimizi engellemeye, küçük düşürmeye, yıpratmaya ve aşağılamaya yönelik onur kırıcı bir psikolojik taciz ve Örgütlenme Özgürlüğümüze Müdahalelerle bulunulmuştur.

Konu ile alakalı adli ve idari makamlara tüm başvurular yapılmış ve Sağlık Söz Sen olarak konunun her platformda takipçisi olacağımızı ve tüm gelişmeleri paylaşacağımızı kamuoyuna duyururuz.

İŞİMİZ HİZMET, GÖREVİMİZ MÜCADELE... BASKILAR BİZİ SUSTURAMAZ! ÇÜNKÜ SAĞLIK SÖZ SEN, GÜCÜNÜ SİZ YÜREKLİ ÜYELERİNDEN ALAN SENDİKA... SENDİKAMIZ YÜREKLİ NEFERLERİNİ MÜCADELELERİNDEN DOLAYI TEK TEK TEBRİK EDİYORUZ...


Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder