Sağlık Söz Sen Basın Yayın BLOG

Fotoğrafım
Ankara, Turkey
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları SÖZÜ Sendikası. Gücünü üyelerinden alan sendika..

29 Mayıs 2012 Salı

Zam ortada, Gelinen süreç ortada, Takvimler ortada....

Memurun 5 aydır gaspedilen 2012 yılı maaş zamları hükümetle anlaşma sağlanamayan toplu görüşmeler ardından hakem kurulu kararı ile 2012 yılı için %4 artı %4 ve 2013 yılı için %3 artı %3 olarak kabul edilmiştir.
Referandumda çıkan evet kararı sonrası yapılan yasa ile birlikte itiraz etme yolu da kapalı olduğu için hakem kararına itiraz yok.
Verilen miktar oratada, gelinen süreç ortada, takvimler ortada.... Değerli Memur camiamıza Soruyoruz Peki bunun sorumlusu kim?
6 aylık mağduriyet sonrasında böyle bir toplu sözleşme dünyanın hiç biyerinde görülmemiştir, kaydeden oyalanan hep çalışan oluyorsa artık birşeyleri değiştirmek lazım,  birşeyler yapmak lazım diyoruz...
Onun için, değerli Sağlık Söz Sen gönüllüsü üye ve temsilcilerimiz bizler Sağlıkta bir uyanışın göstergesi olan Sendikamız Sağlık SÖZ-SEN'le  daha çok çalışmalıyız, bizler anlatacağız, duyuracağız, uyaracağız... 
Bu meşakatli yolda artık yeter diyerek Tüm kamu çalışanlarını uyanışın göstergesi olan Söz Sen Konfederasyonunda birlikteliğe davet ediyoruz...   
www.sagliksozsen.org.tr 
GELECEĞİMİZİ BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRELİM... 
Amaç güzel şeyler başarmak olunca aksilikler aksiliklerinden vazgeçer... İnanmak başarmaktır.
telefon: 0507 241 58 85 ve 0532 493 94 17

Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu

27 Mayıs 2012 Pazar

Toplu Sözleşme İle Sağlıkta Kabul Edilen Teklifler

Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu İtibarıyla Kamu İşveren Heyetince Kabul Edilen Teklifler

- Sözleşmeli sağlık personelinden Sağlık Hizmetleri Sınıfına atanabilecek üst öğrenimi bitirenlere (intibak) öğrenime göre ücret ödenmesi.
-Yataklı tedavi kurumları ile yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan sözleşmeli personelinde yemek servislerinden ücretsiz yararlanması.
- 112 servisinin özellikli birim sayılması.
- Asli görevinin yanında sürekli ambulans şoförlüğü yapan Sağlık Teknikeri (Acil Tıp Teknikeri) ve Sağlık Memuru (Acil Tıp Teknisyeni,Toplum Sağlığı Teknisyeni) unvanlı personele Sağlık Bakanlığı ek ödeme mevzuatı çerçevesinde ilave performans puanı verilmesi.
- Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye ödemesinin ayın 15 inde aylık maaşla birlikte ödenmesi.
- Dini bayramlarda nöbete kalan sağlık personelinin mevcut nöbet ücretlerinin artırımlı uygulanması.
- Diş hekimi ve Pratisyen hekimlere garantili ödenen ek ödemenin 375 sayılı KHK’ye göre ödenen ek ödemeden düşük olmaması yönünde düzenleme.
- Vekaleten atananların ek ödemelerinin vekalet ettikleri kadro esas alınarak ödenmesi

Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu

23 Mayıs 2012 Çarşamba

ALANLARDAYIZ! Memur Maaşları ve Toplu Sözleşememe

23 Mayıs Çarşamba; Hakkımızı Almak İçin Alanlardayız...

TOPLU SÖZLEŞEMEME VE MEMUR MAAŞLARI

Memur Sendikalarının kurmuş olduğu Konfederasyonlar ile hükümet yetkilileri arasındaki son görüşmede hükümetten memurlara 2012 yılı için yüzde 3,5+3,5 oranında 2013 yılı için ise yüzde 3+3 gibi son yıllarda kendilerini yalanlayan komik ve sinir bozucu bir zam teklifi önerilmiştir. Üzerine de memurların talepleri karşılanırsa “Yunanistan’a benzeyeceğimiz” ifade ediliyor. Soruyoruz “Memura Yunanistan’ı örnek gösterenler Yunanistan’daki memurların maaş ve çalışma koşullarına acaba bakmışlar mıdır?”

Memura, memur emeklisine, çalışanına ZAM VERMEMEK İÇİN “enflasyon, bütçe açığı, cari açık, kamu Mali disiplini… vb. gibi sudan bahanelerin ardına sığınan hükümet yetkilileri, kendilerine gelince 15 dakika da 4000-6000 tl zammı cari açığı, bütçe açığını akıllarına getirmeksizin yapıveriyorlar. Soruyoruz “milletvekili ve emeklilerine yapılan zam başka ekonomilerin bütçesinde de bizim mi haberimiz yok?” Askere, polise ayrı zamlar verirken milletvekili ve emeklilerine fahiş zamlar yapılırken bütçeye hiç birşey olmuyor da diğer çalışanlara zam gündeme gelince mi Bütçe Planı Hükümetin aklına geliyor?

Kürsüye gelince Türkiye Ekonomisinin rekor büyümelerinden, kişi başına düşen gelirin artmasından ve dünyanın sayılı ekonomileri arasına geldiğimizden dem vuran hükümet yetkilileri masa başına gelince mali disiplinden, hesaplardan, enflasyondan ve memuru ezdirmemekten bahsediyorlar. Doğal olarak bizde şaşırıyoruz o rakamlar hangi ülkenindi, acaba bizim hükümet yetkilileri başka bir ülkenin bütçe planına mı bakıyorlar?

Hükümet yetkililerinin memurlara vermiş oldukları zam tekliflerini samimi bulmuyor çalışanların haklı taleplerinin karşılanması için diğer sendika ve konfederasyonların 23 Mayıs’taki demokratik eylemine Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası (Sağlık Söz-Sen) olarak katılacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

www.sagliksozsen.org.tr
Sağlık Söz Sen Basın Yayın

15 Mayıs 2012 Salı

Ve Performans Kesintisi Tarihe Karıştı...

ANTALYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARI ONADI. ARTIK AİLE HEKİMLERİ VE AİLE HEKİMLİĞİ PERSONELLERİNDEN HAKSIZ YERE PERFORMANS KESİNTİSİ YAPILAMAYACAK.

Isparta İl Başkanımız Dr. Gökay ÇETİN'i tebrik ediyor ve bu kararı tüm aile hekimlerine armağan ediyoruz

MAHKEME KARARI İÇİN TIKLAYINIZ www.sagliksozsen.org.tr

Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu

11 Mayıs 2012 Cuma

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Kutlu Olsun

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Kutlu Olsun

Aldıkları eğitim ve görev anlayışıyla sağlık sorunları olan vatandaşlarımıza umut ve yaşama sevinci kazandırabilmek için ihtiyaç duydukları sevgi, şefkat ve ilgiyi göstererek gece gündüz demeden özverili olarak çalışan hemşirelere minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu

6 Mayıs 2012 Pazar

Maaş Dağılımında Adaletsizlik Var!


Bilindiği üzere 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde kamu görevlilerinin mali haklarına ilişkin çeşitli düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır. 666 sayılı KHK ile yapılan düzenleme sonrasında, farklı farklı kurumlarda ama aynı unvanda çalışanların maaşları eşitlenmişti. Maaş eşitleme sırasında şeflik ile şube müdürlüğü arasındaki fark oldukça artmıştır. Ancak memur veya VHKİ ile şeflik arasındaki maaş yok denecek düzeydedir.

İkisi de Yönetim Kademesinde olmasına rağmen, yaklaşık 800TL ve üzeri fark oluştu. VHKİ ile şef arasındaki fark ise yok denecek düzeye geldi.
Hiyerarşik olarak Şube Müdürü, Şef ve Vhki arasındaki farklar şunlar.
Unvan
Özel Hizmet Tazminat oranı
Özel Hizmet Tazminat miktarı
Ek ödeme oranı
Ek ödeme miktarı
Toplam
Şube Müdürü
135
826,0
170
1.041,13
1.867,73
Şef
60
367,0
115
704,23
1.071,65
Memur/ VHKİ
55
336,8
110
673,61
1.010,41

Ayrıca Şef aşağıdaki kadroların amiri konumunda olduğu ve hiyerarşik yapılanmada Şube Müdüründen sonra gelmesine rağmen, sınavsız atanabileceği belirtilen kadrolardan da düşük maaş almaktadır. 
Sonuç olarak şeflerin uygun kadro bulduğu zaman aşağıdaki unvanlara geçiş talepleri olmaktadır.
Unvan
Özel Hizmet Tazminat oranı
Özel Hizmet Tazminat miktarı
Ek ödeme oranı
Ek ödeme miktarı
Toplam
Şef
60
367,42
115
704,23
1.071,65
Memur/ VHKİ
55
336,8
110
673,61
1.010,41
Sayman
135
826,7
115
704,23
1.530,93
Muhasebeci
68
427,57
115
704,23
1.131,80
Çözümleyici
68
427,57
115
704,23
1.131,80
Programcı
68
427,57
115
704,23
1.131,80
   
Bakanlığımız bünyesinde çalışan şeflerin bu talepleri dikkate alınarak iş barışının bozulmaması için  daha adaletli bir dağılım yapılmalıdır. 
Aynı unvanda  Milli Eğitim Bakanlığında çalışan Devlet Memuru ile Sağlık Bakanlığında çalışan devlet memuru arasındaki  maaş farkı hızla artmaktadır. Sağlık Bakanlığında çalışan memurlar ek ödeme almasından kaynaklı maaş artışı olmamaktadır. Fakat yapılan  ek ödeme yeterli derecede yapılamamakta ve emekliliğe dahi yansıtılmamaktadır.
Sendikamız Sağlık Sözsen olarak  yapılan bu adaletsiz dağılımın çözümü için  Sağlık Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına gerekli resmi başvurular yapılmış olup;
konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz..

Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu