Sağlık Söz Sen Basın Yayın BLOG

Fotoğrafım
Ankara, Turkey
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları SÖZÜ Sendikası. Gücünü üyelerinden alan sendika..

7 Haziran 2012 Perşembe

Geçici Görevde Bir Hukuksuzluğa Daha Sağlık Söz-Sen Engel Oldu

MAHKEME; İDARENİN YETKİ KURALLARINA SIKI BİR ŞEKİLDE UYMAK ZORUNDA OLDUĞUNA HÜKMETTİ

Sağlık Memuru üyemize Sağlık Grup Başkanlığı nezdinde yapılan haksızlığa tahammül edemeyen Sağlık Söz Sen tarafından Mahkemeye taşınan idari karara, Konya 1. İdare Mahkemesi önce Yürütmenin Durdurulması daha sonrada İPTAL kararı vererek bir HUKUKSUZLUĞA daha engel olmuştur. 
Konya 1. İdare Mahkemesi vermiş olduğu karar da; İdarenin yetki kurallarına sıkı bir şekilde uymak zorunda olduğunun altını çizerek İldeki tüm kamu görevlilerinin il içindeki nakil ve yer değiştirme (Geçici Görevlendirme) yetkisinin Vali tarafından kullanılabileceğine hükmetmiş olup, yetkisiz makam tarafından tesis edilen işlemin hukuksuz olduğunu tescilleyerek idareye yapmış olduğumuz itirazlarımızda HAKLILIĞIMIZI ortaya çıkarmıştır.
Bu karardan duyduğumuz memnuniyet vesilesiyle Sağlık Söz Sen Sendikası olarak kararı veren Mahkeme Heyetine teşekkür eder; haksızlıklar karşısında boyun eğmeden, yılmadan ve kararlılıkla dimdik durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyurur kazanan üyemizi tebrik ederiz.

Mahkeme Kararı


Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder