Sağlık Söz Sen Basın Yayın BLOG

Fotoğrafım
Ankara, Turkey
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları SÖZÜ Sendikası. Gücünü üyelerinden alan sendika..

1 Haziran 2012 Cuma

Sağlıkcıların Nakil Çilesi Haziranda da Devam Ediyor

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNİN ATANMA VE NAKİL ÇİLESİ

            Bilindiği üzere Bakanlar Kurulunun Yetkisinin bitmesine dakikalar kala zorla ve yalapşap hazırlanarak yetiştirilen 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası bir anda değiştirilmiştir. Düzenledikleri seminerlerde bile 663 sayılı Teşkilat Yasası’nı nasıl uygulayacaklarını anlatamayan Bakanlık Yetkilileri halen yeni teşkilat yasasına uygun yönetmelik, yönerge ve genelgeleri yayınlayamamışlar ve güncelleyememişlerdir. Ülkenin hiçbir tarafındaki uygulamalar birbirini tutmamakta Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatlanmalarında ve  kurumsallaşma çalışmalarında bir pasta kapma yarış bir koltuk kapma yarışıdır ki yaklaşık 7 aydır devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın yangından mal kaçırırcasına girmiş olduğu bu teşkilatlanma değişikliğini birilerini küstürmemek adına formül arayışı içerine girerek uygula(ya)madığı alenen görünmektedir. Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilmemesine rağmen ilan metninde personelin atanma haklarında kısıtlamalara gitmiş, yeni açılan kurumlara personele naklen atanma hakkı veya seçeneği tanınmaksızın personel atamış, hatta bazı personellerinin haklarını gasp etmiştir. Örneğin;
            2012 Haziran Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası İlanının 7. Maddesinde haksız olarak kurum kısıtlamasına gitmiş, Atama Nakil Yönetmeliği’nin 30. Maddesinde kısıtlaması olmayan Sağlık Mazereti, Eş Durumu, Olağanüstü ve Özel Durumlar, Geri Bölge ve Karşılıklı Yer Değişikliği gibi hesapdışı durumlarda da personellere hareket yasağı getirmiştir.
            5258 sayılı Kanun kapsamında çalışanlara bile imtiyaz tanınırken askerlik, doğum izni…vb gibi personelin zaruri olarak fiili çalış(a)madığı durumlarda naklen atanma başvurusu hakkını engellemeye çalışmaktadır. Bakanlığın önceki uygulamalarında aynı ildeki boş pozisyonlara tercih yapılabilirken Mayıs Dönemi İl İçi Atama kuraları yapılmamasına rağmen; uzman doktor ve doktor ünvanlı personellere ayrıcalık tanıyarak bu dönemde aynı ildeki boş pozisyonlara tercih hakkı tanınmamıştır.
           2012 Haziran Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası İlanının 12. Maddesinin (d) fıkrasında da; Sağlık Bakanlığı personellerini atarken titiz davranmadığını, liyakat karinelerini dikkate almadığını, kadro-unvan ve branşına bakmaksızın ilgisiz personelleri ilgisiz kurumlara/birimlere atadığını ve 657 D.M.K’nın 3. Maddesine aykırı davranışlarını adeta ifşa edercesine ilan etmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın yaptıklarını “Kervanı yolda düzmek” deyimiyle bire bir örtüşmektedir. Bu arada Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı da “ÇKYS işlemleri askıya aldığını Kadro uyumlaştırma işlemlerinin devam ettiğini bildirmiş”. Artık minare kılıfa sığmıyor.
           Sözün özü 2012 Haziran Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası İlanında yukarıda belirtilen çoğu kısıtlamaları dikkate almaksızın arkadaşlarımızın kura başvurularını yapmasını ve komisyonca verilen “ret gerekçelerini” sendikamız ile mütalaa etmesini tüm üyelerimizden rica ediyor tespit edilen haksızlıklara karşı gerekli hukuki girişimleri başlatacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.   

Sağlık Söz Sen Basın Yayın

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder