Sağlık Söz Sen Basın Yayın BLOG

Fotoğrafım
Ankara, Turkey
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları SÖZÜ Sendikası. Gücünü üyelerinden alan sendika..

6 Kasım 2012 Salı

Sağlıkta Yeni Dönem...

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatlanması illerde Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve son olarakta Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği kurulmasıyla tamamlanmıştır.
Bu yeni yapıyla birlikte illerde;
- Halk Sağlığı Müdürlüğü: 1. Basamak sağlık hizmetleri olan koruyucu sağlık hizmetleri ve Aile Hekimliği hizmetleri
- Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği: 2. ve 3. Basamak sağlık hizmeti olan Hastanelern ve Ağız Diş Sağlığı Merkezinin hizmetleri
- Sağlık Müdürlüğü: 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile birlikte il genelinde sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ve takibi...
Sağlık Bakanlığı: www.saglik.gov.tr
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu: www.thsk.gov.tr
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu: www.tkhk.gov.tr

Yeni dönemde Kamu Hastane Birlikleri ile hastanelerin yönetim organizasyonunun tepesindeki isim Genel Sekreter olacaktır.
Hastane yöneticileri ve Başkanlar genel sekretere bağlı olacaklardır.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, genel sekreterin teklifi ile başkanlar, hastane yöneticileri, başhekim ve müdürlerle sözleşme yapacaktır.
2 Kasım 2012 itibariyle Kamu Hastane Birlikleri yönetim şeması şekildedir:Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder