Sağlık Söz Sen Basın Yayın BLOG

Fotoğrafım
Ankara, Turkey
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları SÖZÜ Sendikası. Gücünü üyelerinden alan sendika..

3 Ağustos 2013 Cumartesi

Sözleşmeli Personele KADRO Resmi Gazetede Yayınlandı. Üyelerimiz İçin Örnek Dilekçe

      Kamu Kurumlarında sözleşmeli olarak çalışmakta olanlara kadro verilmesini düzenleyen 6495 sayılı Kanun, 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
       Sağlık Bakanlığında görev yapan 40 bin 4/b li ve 7 bin 4924 lü sağlık çalışanı 30 gün içinde dilekçe ile kurumlarına başvurarak isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek. 

AYRINTILAR ve ÖRNEK DİLEKÇE

Kanunun 9. maddesine göre kadroya geçmek isteyen sözleşmeli personelden;
- 4/B'li ve 4924'e tabi olarak çalışanlar 30 gün,
- Mahalli idarelerde sözleşmeli çalışanlar 30 gün,
- TRT'de çalışanlar 30 gün içinde,
- Kurumlarda sözleşmeli olarak çalışanlar 60 gün,
yazılı dilekçe ile çalıştıkları kurumlara başvurmalıdırlar...
Kurumlar, başvuru taleplerini maddenin yürürlüğe girdiği tarihten( 2 ağustos 2013) itibaren 90 gün içinde sonuçlandırmalıdır.
- 2011 yılında sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi amacıyla yapılan düzenleme sonrası kadroya geçirilmeyenlerden mahkemelere başvurmuş olup haklarında olumlu karar çıkan ancak yargı süreci devam edenler de 30 gün içinde kurumlarına başvurmaları halinde kadroya geçebilecektir.
- Sözleşmelilikte geçen süreler kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilecek.
- 6495 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel iken kadroya geçenler 5 yıl süreyle başka kurumlara naklen atanamayacaklardır..
- 25/6/2013 tarihinde askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar. ( Bu durumda olan sözleşmeli personelin mazeretlerinin bitimini beklemeden, yasal süre içerisinde kurumlarına bir dilekçe ile bildirmelidirler)
-25/6/2013 tarihinden önce bu madde kapsamındaki vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler, göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.

ÜYELERİMİZ İÇİN ÖRNEK DİLEKÇE

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI 
(YÖNETİM HİZMETLERİ  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE İLETİLMEK ÜZERE)

................................. İL /SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ/ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ/ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ'NE
(.................................................................................................. BAŞHEKİMLİĞİ'NE)


          2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Kanunun 9. maddesi ile; 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 41. madde ile, sözleşmeli olarak çalışanlardan yazılı dilekçe ile başvuran sözleşmeli personele "memur "kadrolarına atanma hakkı verilmiştir.

          6495 sayılı kanunun ilgili hükmü gereğince bulunduğum pozisyon unvanına uygun "memur" kadrosuna atanmam hususunda;

               Gereğini arz ederim.   .../ 08 /2013
                                                                                                                                      Ad Soyad
                                                                                                                                           İmza
Kurum:
Ünvan:
Sicil (TC Kimlik) no:
Adres:
Tel:

12 Temmuz 2013 Cuma

Hayırlı Ramazanlar


Onbir  ayın sultanı bereket ayı mübarek Ramazanı şerifinizin hayırlarla dolu geçerek bayrama varmasını dileriz. 

Mevla'nın tutulan oruçların sıhhattını ve bereketini bizlere vereceği teslimiyeti içinde tüm dua ve ibadetlerimizi kabul buyurması duasıyla;
Hayırlı Ramazanlar diliyoruz... 

Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu

25 Haziran 2013 Salı

Sözleşmeli Sağlık Çalışanına KADRO

SÖZ AĞIZDAN ÇIKTI ŞİMDİ SIRA YASADA... 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM de gerçekleşen partisinin grup toplantısında;
"96 bin 500 sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili yasanın meclis tatile girmeden çıkarılacağını" açıkladı.
ŞİMDİDEN HAYIRLI UĞURLU OLSUN

25.06.2013 - Ankara
"Kamuda çalışan bir kısım sözleşmeli personelin kadroya geçmesine imkan tanıyoruz. 25 Haziran 2013 tarihi itibari ile geçmişe yönelik görevde bulunan 657 sayılı kanunun 4B maddesi, 5393 belediye kanununun 49. maddesine göre, 4924 kanuna göre sözleşmeli sağlık personeli devlet memuru kadrosuna geçebilecek. 96 bin 500 personel bulunuyor. Tatile girmeden bu işi inşallah bitireceğiz. Sözleşmeli personelimize onların ailelerine hayırlı olsun diyorum." 
R. Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu

15 Haziran 2013 Cumartesi

Döner Sermayeler Emekliliğe Yansıtılsın

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MAAŞLARI DÖNER SERMAYE ÖDEMELERİ BAHANESİYLE DÜŞÜK TUTULURKEN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMELERİ EMEKLİLİĞE YANSITILMAYARAK İŞ BARIŞI EŞİTLİĞİ BOZULMAKTADIR!

DÖNER SERMAYELER EMEKLİLİĞE YANSITILMALIDIR.


Sağlık Söz Sen Basın  Yayın Komisyonu

Sağlık Personelinin Emekliliğe Yansıtılmayan Ek Ödemelerı ile araştırmacı kadroları ve res'en atamalar Hakkında TBMM'de Mv. Erkan AKÇAY tarafından Sağlık Bakanına soru önergesi verildi. 

29 Mayıs 2013 Çarşamba

Sigarayı Bırakan Personele Hac Görevi Önerisi

Sağlık Bakanlığı'nın son yıllarda ciddi şekilde sigara ile savaşı ve bunun neticelerini çok iyi derecelerde almasını sendika olarak takdire şayan bulmakla beraber birde öneri sunmaktayız!

Bilindiği üzere her yıl kutsal görevlerini yerine getirmek üzere Hac organizasyonuna katılan vatandaşlarımıza yardımcı olmak ve aynı zamanda kendi Hac görevlerini yerine getirmek için belirli sayıda sağlık personeli görevlendirilmektedir.

Sendika olarak önerimiz bu görevlendirmelerde önceliği sigarayı bırakmış sağlık personellerine verilerek bir ödüllendirmenin yapılması,böylelikle hem sigarayı bırakma teşvik edilmeli hemde sigarayı bırakarak bedenen rahatlayan personellerimizi Hac görevlerini yaparak da ruhen rahatlamalarının da sağlanmasıdır.Bu uygulamada hiç sigara içmeyen sağlık personelleri de yararlandırılabilir.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığını ve Diyanet İşleri Başkanlığını ortak çalışma yapmaya davet ediyor, sigarayı bırakmayı teşvik edici çalışan yararına projelerimizle her daim çalışanların yanında yer alacağımızı 
Kamu oyuna saygıyla bildiriyoruz.
www.sagliksozsen.org.tr
Sağlık Söz Sen Basın Yayın ve AR-GE Komisyonu

27 Mayıs 2013 Pazartesi

Samsun'da Sağlık Söz Sen'den Sağlıkta Şiddete HAYIR basın açıklaması

Sağlıkda şiddetin her gün tırmandığı ülkemizde bu sefer şiddetin adresi Samsun.


Gectiğimiz perşembe günü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşanan olayda Çocuk Noröloji uzmanı sayın .Doç.Dr. Ömer Faruk AYDIN kendini bilmez hasta yakınlarınca darp edilmiştir. 

Sendika olarak alınan önlemlerin yetersiz kaldığını her geçen gün dahada tırmanan bu ve benzeri şiddet olaylarına son vermek adına hükümeti ek önlemler almaya davet ediyor ve bu elim olayı şiddetle kınıyoruz. 

Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Samsun Sağlık Söz Sen İl Teşkilatı

Erzurum Sağlık SözSen: Yetkili Sendika Başkanını Özüre davet ediyoruz

"Makamın adamı olmakla koltugun adamı olmak aynı sey degıldır, hele kı adam olmaksa o tamamen farklıdır ve Adam olmak ıcınde once ınsan olman gerekır!"

Memur Sen genel başkanı Ahmet Gündoğdu Erzurumda akil insan vasfıyla süreçle ilgili olarak "bu süreci hayvanlar bile anladı anlamayanlar var" diyecek kadar küstahlaştı! 

Aziz millete hayvan diye diye hİzmet kolunda yıllarca sendika yöneticisi seçiliyor böylesi ve mevcut çoğunlukça da yine yetkili sendika ilan ediliyor, bu millette bunların gerçek yüzlerini görüyor bu sadece bir örnektir.
Bu küstahlığını kınıyoruz ve kötü sözlerini Kendilerine iade ederek bu milettten ve tüm lnsanlıktan özüre davet ediyoruz.

Erzurum Sağlık Söz-Sen il Teşkilatı

22 Mayıs 2013 Çarşamba

BASTEM UYARIYOR: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama Ve Nakil Yönetmeliği Pilot Uygulamadır! Sırada Sağlık Bakanlığında mı?

Sıra Sağlık Bakanlığında mı?

Açıklamama zaman gazetesinin bir köşe yazarının diktatörlüğe dair yazmış olduğu muazzam derinlikdeki bir yazısıyla başlamak istiyorum:
".....Yemyeşil çayırlarda otlar minik kuzular... Büyür koyun olur, koç olur, keçi olur.. Etinden, sütünden ve nihayetinde yününden yararlanılır.
Kırkılır yünleri, iplik olur sonrasında... Ne bileyim kazak olur, atkı olur, hırka olur. Yan yana dolanır kalın halat olur, bükümü zor kendir olur... Yağlı idam ilmeği olur.
Fidedir, açılan çukurlara konur, ağaç olur, ormanlık olur. Yeşillik olur, ciğer olur. Beşik olur örneğin, bebeler sallanır.
Tesbih olur, inananın tane tane duasını göklere çıkarır; baston olur, yaşlı bedenleri yerçekimine inat ayakta tutar. İdam sehpası olur, tabut olur bazıları...
Her çocuk masum doğar... Yaradanın lütfudur bu... Günahsızdır, habersizdir, temizdir.. Mucit olur telefonu keşfeder, tekerleği bulur falan...
Anne olur, çocuğunun ölümünü izler, baba olur evladı kucağında ölüme gider. Zalim olur, dili bir yılanınkinden bile zehirli ve ustaca kullanır.
Ağaç kesilir darağacı olur, tabut olur... Koyun kesilir yağlı ilmek olur, başa geçirilen kara çuval olur. 
Çocuk büyür diktatör olur, tüm dünyaya özgürlük sattığını zanneden bir bakan olur...
Ve biz buna tarih deriz, insanlığın tarihi..."

Bir bakanlık düşünelim toplumda muhtaç olan insan grubuna hizmet veren. Birde bu bakanlıkta çalışan insanları düşünelim, hiç görüşleri alınmadan bir dayatmaya maruz bırakılan. Ezilenin yanında olan, onlara şefkat eli gösteren göstermesi gereken bir bakanlık ve çalışanları nasıl olurda kendi çalışanının insan olduğu fikrini kaybedip onları bakanlıklarının asli düşüncesi olması gereken insan olgusunu adeta çöpe atıp ben yaptım olacak zihniyeti içine girebilir. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çıkarmış olduğu yönetmelikle neyi kastetmek istemekte. Devletin sosyal bir devlet olgusu ile kurulmuşolan bakanlık nasıl olurda sosyal devlet olgusunun esas konusu olan insanı görmezden gelerek adeta bir diktatör davranışı ile zorlamaya tabi tutabilir. 

Sağlık Söz-Sen olarak soruyoruz; 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri hazırlamış olduğunuz atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde kimden görüş aldınız kime sordunuz hangi sivil toplum örgütü ile bir çalıştay kurdunuz? Hangi çalışanların görüşünü aldınız? Hiç düşündünüz mü bu çalışanlarda insan, bu insanlarda birer anne baba? Bunlarında bir çocuğu var, kurulu bir düzeni var…..

Düşüncemiz;
en az personel sayısına sahip bakanlıklardan biri olan Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bu uygulamada pilot bakanlık seçildiği ve ilerleyen dönemde bu uygulamaların sağlık, milli eğitim ..vb. gibi diğer bakanlıklarda da uygulanmak isteneceğidir. 

Sendika olarak talebimiz;
Hükümetin ve Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bu yanlış uygulamadan bir an evvel vazgeçip Sayın Başbakan’ın çalışanların ve sivil toplum örgütlerinin haklı tepkisini görmezden gelmemesidir. 

Kamu Oyuna Saygıyla duyurulur.

ALİ BASTEM
GENEL BAŞKAN

15 Mayıs 2013 Çarşamba

Genel Başkan Ali BASTEM Güven Tazeledi

SAĞLIK SÖZ SEN = BİRLİKTELİĞİN ADRESİ

Sağlık Söz Sen 2. Olağan Genel Kurulu sonunda sayın ALİ BASTEM tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkan seçilmiştir. Genel başkanımız ve yeni yönetim ekibimizi tebrik ediyor başarılar dileriz, 
Hayırlı uğurlu olsun.

Sağlık Söz Sen Genel Merkezi yeni yönetim kurulu:
Ali BASTEM
Selim YİRİK
M.Emin YILMAZ
Cavit YESER
Hakan KANAMAT
Murat VURAL
Hatem GÖK

Sağlık Söz Sen İl Şube Başkanları
İrem Piyadeoğlu - İstanbul
Üzeyir Söylemez - Ankara
Ahmet Candan - Samsun
Nihat Polat - Erzurum
Tolga Çakır - Kocaeli
Haşim Yavuz - Muş
Serdar Aksoy - Erzincan
Berkant Vatansever - Balıkesir
Gökay Çetin - Isparta
Hatice Furuncu Tosun - Trabzon
Hediye Güler - İzmir
Mustafa Arıkan - Van
Abdullah Demir -Çorum
Ziya Osman Türköz - Denizli
Hatice İren - Amasya
Birol Taşdemir - Gümüşhane
İbrahim Fazıloğulları - Ordu

yeni kurum aşamasındaki teşkilatlar -
Konya, Karaman, Antalya, Adana, Mersin, Tokat, Yozgat, Kırıkkale, Bursa, Batman, Bingöl, Hakkari, Diyarbakır, Şırnak, Sinop, Afyon, Kütahya, Gaziantep...

Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu


1 Şubat 2013 Cuma

Yeni Sağlık Bakanından İsteklerimiz


Sağlık Bakanı değişimi Sağlık camiamız ülkemiz milletimiz bugünü ve geleceği için Sağlık çalışanlarının çözüm bekleyen sorunları için hayırlı uğurlu olur inşallah diyor sağlık çalışanlarımızın hakları için desteklerimizi sayın Müezzinoğlu’na sunarız:

* Bilindiği üzere geçmişten bu yana özellikle son yıllarda ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bir çok can kayıplarına neden olmuştur.

* Sağlık çalışanları artık mutsuz, isteksiz ve motivasyonları düşüktür.

* Sağlık çalışanları için şiddet konusunda ciddi bir yasal düzenleme ve can güvenliği konusunda tedbirler alınması, mağduriyetlerin giderilmesi konusunda ciddi önlemler alınmalıdır.

* Sağlık çalışanlarının maaşlarında düzenlemeler yapılmalıdır. Sağlık çalışanlarının gelirinin artırımı denge tazminatı gibi sabit ödeme ile değil artık maaşlarının düzeltilmesi sağlanmalıdır.

* Ek ödemeler doktorlarda emekliye yansırken diğer sağlık personelinde neden yansımıyor? Sağlık çalışanları emekliliğe yansımayan adaletsizliğe meyilli döner sermaye ek ödemeleri değil, maaş istiyor!

* Sağlık bakanlığı teşkilanmasında adam kayırmanın bitirilmesi yönetici kadrolarına getirilenlerin dar anlamda partizanca yaklaşımlarla seçildiği görevlendirilmelerine son verilmelidir.

* Sağlık çalışanları sınavsız veya seçilmesiz yöneticiler istemiyor. Yöneticiler  ilgili paydaşlar oyuyla olmalıdır belirli standartları taşıyanlar hastane içi oylamalarla yönetici olmalıdır  ya da  sınav yapılmalıdır. 

* Sağlık Çalışanları son mezuniyet durumlarına göre son eğitim ünvanlarıyla istihdam şansı için acilen unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavı yapılmasını istiyor, görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkının her dönemde yapılacak sınavlarla olması sağlanmalıdır.

* 7 gün 24 saat zor şartlarda hizmet veren olan ama hala giyim ve yemek sorunları yaşayan Riskli birim 112 sağlık çalışanlarının sorunları artık çözüme kavuşturulmalıdır.

* Riskli birim Sağlık çalışanlarımızın yıpranma payı asıl hakkıdır diyerek yasal düzenleme yapılmalıdır. Gazeteciler ve devlet bakanları için son yasa ile çıkan yıpranma payı sağlıkcıya nicin yok?

* 4a.4b .4c.657 gibi kadroların tek bir çatı altında toplanmalıdır. Su an sistemde yer alan vekil ebe ve hemşire istihdamını kaldırılmalı, Kamuda çalışan sözleşmeli sağlık çalışanlarına kadro verilmelidir.

* Sağlıkta taşerona sertifikasyona sözleşmeli istihdama HAYIR Emeğe Saygı mutlak denilmeli.

* Diplomalı Sağlıkcılarımız atanamıyor çünkü Taşeron ve Sertifkasyon mağdurudurlar özel hastanelerde ucuz işgücü olarak artık sömürülmesinler genç beyinler için memur istihdamı arttırılmalıdır.

* Halk Sağlığı kurumunda aile hekimi olarakj görev yapan doktorun Kamu Hastaneleri Kurumu hastanesi Acil Servisinde nöbet tutmasını hata olup sıkıntının çözümü için istihdam çözümleri yapılmalıdır.

* Halk Sağlığı Kurumu merkezlerinin geliştirilmesi laboratuvar ekg  röntgen gibi hizmetlerini Kamu hastaneleri kurumu hastanelerinde değil kendi bünyesinde yapmasının sağlanması istihdam açığı içinde önemli olacaktır.

* Yeni Sağlık bakanımız hastaneleri ticarethane hastaları müşteri gibi gösteren mantığını kafalardan kesinlikle silmelidir. Sosyal hizmet anlayışı içinde her kesime sağlık hizmeti sunulmalıdır.

* Hasta memnuniyeti derken sağlık çalışanlarının sorunlarına kulak kapamamalıdır. Sahanın sesini sağlık çalışanlarının sesini duyduğunuzda işiniz ne kadar kolaylaşacak siz bile inanamıyacaksınız. gücümüz gücünüzdür.

* Saglık denince akla sadece doktorlar gelmemeli sağlık ekip işidir Sayın bakanımız Sizi de ekibin bir parçası olarak görmek istiyoruz.

Kısacası, bizler artık Sağlık bakanlığından Hastalarla birlikte sağlık çalışanlarını da memnun edecek atılımlar bekliyoruz Ve güveniyoruz….
Sayın bakanımız Mehmet Müezzinoğlu’na Sağlık Söz Sen Sendikamız yönetimi ve basın yayın komisyonu olarak başarılar dileriz

Değerli sağlık çalışanları, haksızlıga hataya sessiz kalıp farkında olmadan yanlışı destekleyen tarafta olmayın! Yetki için artık Sağlık SÖZ-SEN var

www.sagliksozsen.org.tr

Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu

22 Ocak 2013 Salı

Mevlid Kandiliniz Kutlu Olsun

Tüm İslam Aleminin Mübarek Mevlid Kandilini Kutlarız... 
Allah Dualarınızı Kabul etsin

Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu

Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu Yıl Sonu Videomuz

Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonumuz 2012 yıl sonu videomuzu sunar...


Haksızlıga ve hataya sessiz kalıp farkında olmadan yanlışı destekleyen tarafta olmayın! 
Şimdi artık sendikamız Sağlık Söz-Sen var, Geleceğimizi birlikte şekillendirelim

Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu
Ali Bastem - Genel Başkan
Özden Kuzur - Komisyon Başkanı
Üzeyir Söylemez - Ankara - Komisyon 2. Başkanı
İrem Piyadeoğlu - İstanbul - Komisyon Üyesi
Habip Akpınar - İstanbul - Komisyon Üyesi
Canan Birinci - Samsun - Komisyon Üyesi
Hatice Furuncu - Trabzon - Komisyon Üyesi
Selim Yirik - Konya - Komisyon Üyesi

18 Ocak 2013 Cuma

Sağlıkcılar da Yıpranma Payı Almalıdır!

Yıpranma payı yasalaştı ve yeni çıkan yasada Gazeteciler Televizyoncular ve atanan Bakanlar var 
Ama Sağlıkcılar YOK! 
Neden yok? 
Sağlık Bakanı ve Yetkili Sendika Sağlık çalışanına sahip çıkmamaktadır!
Sağlıkcılar Sahipsiz Değil Artık Sağlık Söz Sen Var


Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu14 Ocak 2013 Pazartesi

Diş Protezciler EMEĞE SAYGI diyor

DİŞ PROTEZ BÖLÜMÜ HAKKINDA ;

KPSS Ortaöğretim ve Önlisans düzeyindeki T.C. Devlet Memurları kadrolu personel alımlarında ve T.C. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel istihdamlarında son yıllarda Diş Protez Orta öğretim ve Ön lisans programlarından üniversite ve sağlık meslek liselerinin o yıl içinde verdiği mezun sayısının sadece % 2 oranında alımı gerçekleştirilmektedir . Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı'nın uygulamakta olduğu sözleşmeli sağlık personeli alımlarında yerleşmiş olan personel aynı KPSS puanıyla devlet memurları kadrolu alımlarında tekrar atanabilmekte ; böylelikle personelin eski çalıştığı hastane sözleşmeli yerleşen personelini elinde tutamamaktadır. Sonrasında da bakanlık ilgili hastaneye memur ataması yaptığı için kurum hem hastane personellerinin dönerlerinin daha fazla bölünmemesi hem de giden personelin açığını kapatmak için kendi bünyesindeki başka branşlardan personel çekerek hizmetine devam etmektedir. Böyle olunca da diş hastanelerimiz meslekle alakasız hemşirelerle dolmakta , halkımız eğitimsiz personellerden hizmet almakta , atama beklenilen boş kadrolar dolmakta ve bu uygulamadan atama bekleyen Diş Protez mezunları mağdur olmaktadır .

Bilindiği üzere sağlıkta dönüşüm kapsamında il ve ilçe merkezlerinde birçok Ağız Diş Sağlığı Merkezi açılmış ve var olan diş klinikleri iyileştirilmiştir. Fakat diş hekimi yetersizliğinden dolayı bu birimler tam kapasite hizmet verememektedir. Bu birimlerin yeterli şekilde çalıştırılamaması gerek halkımızın yeterince hizmet almasını gerek atama bekleyen diş protezcileri ziyadesiyle etkilemektedir .

Diş Protezin sıkıntıları eğitim alanında da devam etmektedir . Bilindiği üzere sağlıkta lise ve ön lisans bölümlerinden geçiş yapılarak branşta yükselme uygulamaları bulunmaktadır . Örneğin günümüz Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner sağlık bölümünden örgün öğretimde veteriner hekimliğe geçiş bulunmaktadır. Lakin Diş protez bölümünde okutulan derslerin bir çoğunun diş hekimliği ile aynı olmasına rağmen ilgili bölümden diş hekimliğine geçiş bulunmamaktadır . Açık öğretimden bile örgün öğretime geçişin olmasına rağmen iç içe olan bu mesleklerden geçişin olmaması tamamıyla öğrencilerin eğitim haklarının kısıtlanmasıdır . Bu geçiş sadece bununla da sınırlı olmayıp diş protez bölümünün en fazla ön lisans ile sınırlı kalması ve diş protez in sayısal bir bölüm olmasına rağmen DGS ile mümkün olan geçişte meslek ile alakasız sözel bir bölüme geçişin verilmesi eğitimde mesleki olarak yükselmenin gereksizliğini gün ışığına çıkarmaktadır .
Bir diğer konu da diplomalı diş protezcileri fena halde rahatsız eden bakanlığın laboratuvarlarda çalışan belgesiz çalışanlara verdiği mesleki sertifikalardır. Bu sertifikalar meslekle alakalı hiçbir pratik eğitimin verilmemesine rağmen birkaç günlük teorik eğitim ve 24 saat staj koşulu ile verilmektedir . Verilen sertifikaların karşılığının ve yetki alanının ne olduğu konusunda ise hala tam bir netliğe varılmamış gerek sertifika bekleyen çalışan gerekse lise ve yüksek okul olarak öğrenim görmüş protezciler tedirginliklerini korumaktadır.

Sıkıntılar bunlarla sınırlı kalmayıp özel sektörü de ziyadesiyle etkilemektedir . Devlet hastanelerinde yapılan diş protezler özel laboratuvarlara ihale usulüyle ve hizmet alımı şeklinde verilmektedir . Bu özel işletmelerde devlet kanalıyla yapılan desteğin daha iyi işleyebilmesi için ihale şartnamelerindeki usul ve esasların rekabet kanunlarınca belirlenmiş sabit bir fiyat , tüm laboratuvarların eşit şartlar altında ihaleye girmesi sağlanmalıdır Fakat bu ihalelerde ise belirleyicilik en düşük fiyatı veren firmaya ihalenin verilmesidir . Bu nedenle firmalar ihale alabilmek adına tüm rekabet kanunlarını hiçe sayarak çok düşük fiyatlara inmişlerdir. Bu da hem ihale alan firmaların hem de küçük diş protez laboratuvarlarının istikbalini etkilemektedir. İhalelerin bu şekilde düşük fiyatlarda seyretmesi sadece bununla sınırlı kalmayıp tüm diş protez camiasını da etkilemektedir. İhale alan firmalar kar yapabilmek için hasta sağlığını hiçe sayarak kullanılan materyalin kalitesinden kaçmakta ve dolayısıyla sağlıksız protezler üretmektedir . Bununla birlikte çalışanlarına yüklenmekte ve işçiler de işsiz kalmamak için adaletsiz çalışma saatlerine ve maaşlara boyun eğmektedirler. Aynı şekilde firmalar maliyeti düşürmek adına ihale aldığı hastanelerde çalıştırmak üzere diş protez mezunlarından ziyade daha düşük ücrete tabi tutmak için bakanlığın açmış olduğu teknisyen sertifikalarına sahip olan çalışanları kullanmaktadırlar. İhalelerinin bu şekilde işlemesi kullanılan protez materyallerinin olması gerekenden daha kalitesiz olmasına rağmen hastaneye gönderilen bu protezlerin hekimlerin puan yapamama korkusu içerisinde RPT ( yapılan işin bedel ödemeksizin yenilenmesi) olmasını bile gözden kaçırmasına neden olmaktadır. Böylelikle yapılan işlerde hasta memnuniyetini hiçe sayılmaktadır . Bu imkansızlıkların da hepsi bir araya gelince ağız diş sağlığı korkunç yerlere gitmekte ve aynı zamanda diş protez mesleği bitme aşamasına gelmektedir.

Çekilen bu sıkıntıların kamuoyunun da bilgilenmesi amacıyla sizlere sunar asıl gayesi halkımızın daha iyi hizmet alabilmesi için çabalamak olan sendikamız öncülüğünde değerli yetkililerimizin bakanlığımızın ilgili makamlarınca iyileştirme çalışmalarının yapmasını arz ederiz.
www.sagliksozsen.org.tr
Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu adına
Dpt. Mustafa ARIKAN - Van İl Başkanı

10 Ocak 2013 Perşembe

Geçmiş Olsun Mesajı

Muş'tan Mutlu Haber Geldi... 15 saat boyunca ulaşılamayan Sağlık ekibi kurtarıldı.
Muş'un Korkut ilçesinde hasta kurtarmaya giden sağlık ekibi kar ve tipiden dolayı kayboldu. O haber geldi ve 15 saat boyunca ulaşılamayan ekip kurtarıldı.
Korkut ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Çalaplı köyüne dün akşam saat 19.00 sıralarında hasta kurtarmaya giden 3 kişilik sağlık ekibine ait aracın Karakale beldesi ile Çalaplı köyü arasında kara saplandığı ve 15 saattir haber alınamadığı belirtilmişti. Ekip yaklaşık öğlen saatlerinde kurtarıldı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Muş Valisi Ali Çınar, sağlık ekibinin hasta kurtarmak için yola çıktığını ve bir süre sonra irtibatın kesildiğini kaydetti.
Mahsur kalan ekibi kurtarmak için Bilgöl'den istedikleri askeri helikopterin Muş'a ulaştığını ifade eden Çınar, “Kurtarma çalışması havadan ve karadan devam ediyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerimizin açtığı yol, tipi nedeniyle tekrar kapanıyor. Bu nedenle büyük zorluk çekiliyor. İçinde sağlık ekipleri ve jandarma görevlilerinin bulunduğu helikopter bölgeye hareket etti ve kısa süre sonra oraya ulaştılar, ekibi sağ salim kurtardık" dedi.
AA

 

Sağlık Söz Sen olarak bizlerde dün gece Muş 112 ASH da görev yapan arkadaşlarımızın kurtarma operasyonunun da görev yapan herkese teşekkürlerimizi sunarak Muş ili 112 ve UMKE ekiplerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
En zorlu şartlarda dahi kutsal görevleri sağlık hizmetini sunmaya çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın gereken ilgiyi görebilmesi için yetkilileri hassasiyete davet ediyoruz.
Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu

8 Ocak 2013 Salı

Dilsiz Şeytanı Oynayamayız

DİLSİZ ŞEYTANI OYNAYAMAYIZ ARTIK BİRİLERİNİN BİŞEYLER YAPMASI GEREKTİĞİNİ BİLDİĞİMİZ İÇİN BİZ BU KILICI KUŞANDIK!
Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu