Sağlık Söz Sen Basın Yayın BLOG

Fotoğrafım
Ankara, Turkey
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları SÖZÜ Sendikası. Gücünü üyelerinden alan sendika..

3 Ağustos 2013 Cumartesi

Sözleşmeli Personele KADRO Resmi Gazetede Yayınlandı. Üyelerimiz İçin Örnek Dilekçe

      Kamu Kurumlarında sözleşmeli olarak çalışmakta olanlara kadro verilmesini düzenleyen 6495 sayılı Kanun, 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
       Sağlık Bakanlığında görev yapan 40 bin 4/b li ve 7 bin 4924 lü sağlık çalışanı 30 gün içinde dilekçe ile kurumlarına başvurarak isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek. 

AYRINTILAR ve ÖRNEK DİLEKÇE

Kanunun 9. maddesine göre kadroya geçmek isteyen sözleşmeli personelden;
- 4/B'li ve 4924'e tabi olarak çalışanlar 30 gün,
- Mahalli idarelerde sözleşmeli çalışanlar 30 gün,
- TRT'de çalışanlar 30 gün içinde,
- Kurumlarda sözleşmeli olarak çalışanlar 60 gün,
yazılı dilekçe ile çalıştıkları kurumlara başvurmalıdırlar...
Kurumlar, başvuru taleplerini maddenin yürürlüğe girdiği tarihten( 2 ağustos 2013) itibaren 90 gün içinde sonuçlandırmalıdır.
- 2011 yılında sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi amacıyla yapılan düzenleme sonrası kadroya geçirilmeyenlerden mahkemelere başvurmuş olup haklarında olumlu karar çıkan ancak yargı süreci devam edenler de 30 gün içinde kurumlarına başvurmaları halinde kadroya geçebilecektir.
- Sözleşmelilikte geçen süreler kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilecek.
- 6495 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel iken kadroya geçenler 5 yıl süreyle başka kurumlara naklen atanamayacaklardır..
- 25/6/2013 tarihinde askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar. ( Bu durumda olan sözleşmeli personelin mazeretlerinin bitimini beklemeden, yasal süre içerisinde kurumlarına bir dilekçe ile bildirmelidirler)
-25/6/2013 tarihinden önce bu madde kapsamındaki vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler, göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.

ÜYELERİMİZ İÇİN ÖRNEK DİLEKÇE

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI 
(YÖNETİM HİZMETLERİ  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE İLETİLMEK ÜZERE)

................................. İL /SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ/ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ/ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ'NE
(.................................................................................................. BAŞHEKİMLİĞİ'NE)


          2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Kanunun 9. maddesi ile; 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 41. madde ile, sözleşmeli olarak çalışanlardan yazılı dilekçe ile başvuran sözleşmeli personele "memur "kadrolarına atanma hakkı verilmiştir.

          6495 sayılı kanunun ilgili hükmü gereğince bulunduğum pozisyon unvanına uygun "memur" kadrosuna atanmam hususunda;

               Gereğini arz ederim.   .../ 08 /2013
                                                                                                                                      Ad Soyad
                                                                                                                                           İmza
Kurum:
Ünvan:
Sicil (TC Kimlik) no:
Adres:
Tel:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder