Sağlık Söz Sen Basın Yayın BLOG

Fotoğrafım
Ankara, Turkey
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları SÖZÜ Sendikası. Gücünü üyelerinden alan sendika..

28 Kasım 2014 Cuma

Basın Açıklaması: Sağlık Söz Sen 5 Yaşında! Türkiye'de Sağlık Sendikacılığı


Sendikamızın kuruluşunun beşinci yılını doldurmaktayız. Kuruluşumuzdan bu güne sağlık sektöründeki sendika anlayışının ne şekilde olduğu ve sağlık sektörünün sorunlarına neden çözüm bulunamadığından kısaca bahsetmek istiyoruz.

Kurulduğumuz ilk günden bu yana Sağlık Söz Sen ailesi olarak tüm siyasi partilere eşit derecede yaklaşım içerisinde bulunduk ve bu tarafsızlık ilkemizi sürdürmeye devam etmekteyiz. Bu ilkemiz birçok yeni kurulan sendikaya örnek olmuş ve ülkemizde tarafsız sendikacılık anlayışı egemen olmaya başlamış olsa da büyük bir başarı elde edememiştir.

Bunun başarısızlığın tek nedeni meslektaşlarımızın sendikacılığa olan yanlış bakış açısıdır. Meslektaşlarımız sendikalara siyasi partilerin kamudaki temsilcileri gözüyle bakmakta her sendika temsilcisine siz hangi partidensiniz sorusunu yöneltmektedir. Biz tarafsız olduğumuzu ifade ettiğimizde ise buna inanamamaktadırlar. Biz Sağlık Söz Sen olarak bu anlayışı kırmak için hala mücadele etmekteyiz ve bu mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz.

İlkelerimizi hem meslektaşlarımıza hem de yöneticilerimize defalarca anlatmaya çalışmamıza rağmen son dönemde yaygın olan ötekileştirme politikalarına maruz kalmaktayız.
Bizler;ilkelerimiz uğruna Genel Merkez Yöneticilerimiz ve Temsilcilerimiz defalarca mobbinge maruz kaldık.
Haksız sürgünlere yollandık ama asla ilkelerimizden taviz vermedik.

Sağlık Söz Sen olarak geçen 5 yıl içerisinde yaklaşık 400 dava açtık, açılan bu davalar neticesinde birçok emsal teşkil eden hak kazanımları elde ettik. Tüm meclis görüşmelerimize bazı sendikalar gibi çay içmeye iyi niyetleri iletmek için değil projelerle gittik ve bir çoğununda hayata geçtiğini sizlere duyurduk. Bugün geldiğimiz nokta ise kimseye nasip olmayacak bir şekilde,sendikacılığın katledildiği bir dönemde güçlenerek mücadelemize devam etmekteyiz.

Altıncı Yılımızın başında genel merkezimizde adres değişikliğine giderek saygı değer üyelerimize daha hızlı daha kaliteli hizmet vermeyi amaçlamaktayız.

Bugün yeni bir vizyon ile tüm meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm olmayı amaçlamakla beraber ilk günkü enerjimizle “ÇARESİZSEN ÇARE SENSİN” diyerek Sağlık Söz Sen ailesinde sizleri de görmek istiyoruz. Bir kişi ya da küçük bir topluluk ile neler elde edilebilir demeyin setleri aşan, kayaları delen, suyun gücü değil damlaların sürekliliğidir. Gerçek demokrasi için, daha adil bir ücretle çalışmak için, sizleri SAĞLIK SÖZ SEN ailesine bekliyoruz.

Eğer bir başka sendika üyesi iseniz yöneticilerinize bizzat sorun: 
Siz enflasyon farkı bile alamazken o yöneticileriniz ne kadar maaş almaktadır?
Siz gelecek kaygısı güderken o sendikaların eski yöneticileri hangi birimlere yönetici olarak atanmışlardır?
Onlara sorun; ayın sonunu çıkarabilmek gibi bir gayeleri var mı?
Onlara sorun; sizin üyelik kesintilerinizle neler yapmaktadırlar?
Onlara sorun; sendikacı iken ne kadar zenginleştiler?
Onlara sorun;sağlık personelinin özlük hakları ile ilgili çalışma yapacakları yerde hangi örgütlerle işbirliği yaparak etnik milliyetçilik sevdalarına düştüler?

Sorun ve aldığınız cevapları bize yazın rahatsız olduğunuz her şeyi bize yazın...

Eğer bu soruların cevabini biliyorsanız Neden hala oradasınız neden hala o insanların ekmeklerine yağ sürmeye devam ediyorsunuz? 
45 liralık sendika yardımı için tasvip etmediğiniz sendikalara üye olmayın!

Gerçek demokrasiyi sağlık camiasına kazandırmak için, sağlıkta şiddete dur demek için,daha mutlu özgür yarınlar için sizlerin ailemize katılımlarınızı bekliyoruz.

Sağlık Söz Sen Genel Merkezi

Personelin Ünvan Değişiklikleri Yapılmalıdır

Sağlık Bakanlığında memuriyete başladıktan sonra anayasal hak olan eğitim hakları doğrultusunda mesleki  üst öğrenim bölümlerini ve diğer branşları okuyan sağlık çalışanları işe girdikleri ünvanları ile çalıştırıldıkları için son okudukları branşlarda görev yapamıyor. Mevcut kadrolu personeller dışında sözleşmeli personelin de kadroya geçişi ile ünvan değişikliği mağduru personel sayı daha da artmıştır.Yıllardır yapılmayan ünvan değişikliği sınav nedeniyle ünvan mağduru 10 binlerce sağlık çalışanı ünvan değişikliği mağduru olmuştur ve geçen yıl sonu yeni mezunların eklenmesi ile mağdur sayısı artmaktadır.

Düzenli aralıklarla yapılması Yönetmeliklerce belirtilen "Görevde yükselme ve Ünvan değişikliği sınavları" yıllardır Sağlık Bakanlığınca yapılmamaktadır ve Anayasal bir suç işlenmektedir. 

Üniversitelerin verdiği diploma ile elde edilen ünvan ve personelin kamuda 657'li sağlık çalışanı olarak görev yaptığı düşünülürse bu konuda sınavın dahi yapılmasına gerek olmadığını Sağlık Söz Sen olarak vurguluyoruz. Personelin mağduriyetinin giderilmesi adına ACİLEN ünvan değişiklikleri yapılmalıdır. 

Tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz.

Bio. Üzeyir SÖYLEMEZ

Sağlıkcının Sözü: Sağlık Söz-Sen

Sağlık Söz-Sen olarak;
Başkasının hakkını gasp etmeyen..
Adaleti savunan..
Verdiği sözde duran.. 
Yalan söylemeyen..
Kötülüğe göz yummayan,
Bana ne demeyen..
Uyandığında;
Bugün insanlar için Nasıl daha güzel şeyler yapabilirim?
Nasıl iş ve aş imkanı sunarım? Diye düşünen..
Bütün bunları yaparken veya düşünürken;
Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı bilen,
Kendisini ahiret fikrine ve/veya toplum vicdanına karşı mesul sayan...
Bir Türkiye istiyoruz.

Önlisans Mezunu Sağlıkcıya Lisans Tamamlama Hakkı

Tüm sağlık çalışanlarına Lisans Tamamlama hakkı sağlayan "6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayınlandı.

İlgililere hayırlı olsun.

Genel Merkezimiz Yeni Ofisimize TAŞINDI

Sağlık Söz Sen Genel Merkezi 10 Kasım 2014 tarihinden itibaren yeni Ofisimizde üyelerimize hizmet vermeye devam edecektir...

Adres:  Tahran Caddesi  No: 30  Kat:8  Ofis: 802/F  Çankaya/ANKARA
                                               
Telefon: 0 312 988 13 11

İlgililere önemle duyurulur.