Sağlık Söz Sen Basın Yayın BLOG

Fotoğrafım
Ankara, Turkey
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları SÖZÜ Sendikası. Gücünü üyelerinden alan sendika..

28 Şubat 2015 Cumartesi

SAĞLIK SÖZ-SEN AKADEMİ KAYITLARI BAŞLIYOR Sağlık Söz Sen Akademi

Ülkemizde bu güne değin var olan birçok sendika; gelenekçi yapısından vazgeçmeme, farklı ideolojik kanallarla taraftar üye toplama ve örgütlenme gayreti içine girerek, hak arama ve hayat kalitesini arttırma mücadelesinin merkezi olmaktan çok; aynı ideolojik fikir sahibi çalışanlarının toplanma merkezi haline gelmiştir. Sözde demokratikleşmenin birer örneği olması gereken sendikaların, tabanda kamu personeli ile en çok diyalog halinde olan sendika temsilcileri bile seçimle değil direkt atama yolu ile faaliyetlerini sürdürmekte olup bu durum sendikaların içerisinde bir demokrasinin hâkim olmadığını, demokrasi beklentisi içinde olanların da bu antidemokratik durumdan nasıl kurtulması gerektiğini bilmediğini bizlere göstermektedir.

Sendikamız ilke olarak kamu eli ile halka hizmet sunumunda öncelik olarak sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması ve meslektaşlarımızın özlük haklarının daha çağdaş bir yaşam standardına yükseltilmesini benimsemekle birlikte standartlarımızı yükseltebilmek adına sendikamızın yönetici, temsilci ve üyelerinin liderlik, insanları etkileme ve diğer teknik konularda eğitim verebilir düzeyde yetiştirilmeleri gerekmekte olduğunu düşünmekteyiz.

Bu maksatla İstanbul Bilgi üniversitesi STK Araştırma birimi işbirliği ile sendikamız Sağlık Söz Sen Uzaktan Eğitim Akademisi hayata geçirmeyi amaçlamaktayız.
Üyelerimize daha kaliteli hizmet vermek ülkemizdeki sendikacılık anlayışını daha ilerilere götürmek için temsilcilerimize yoğun bir eğitim programı hazırladık.

Haklar temelli çalışmalar yürüten temsilcilerimizin demokratik ve çoğulcu bir topluma katkıda bulunmaları için kapasitelerinin içinde yer alan üye, gönüllü ve çalışanların eğitimi ve bu eğitim sonucunda edinilen kazanımların sendikamıza geri dönüşünü geliştirmeyi amaçlayan program katılımcıların ihtiyaçlarına göre seçebilecekleri dönemlik derslerden oluşmaktadır.

Kimler Katılabilir?

*Sendikamız temsilcilerinin katılımları zorunludur.

Program, STK'larda en az üç yıllık tecrübeye sahip, gönüllü veya ücretli olan, uzun dönemde aday gösterildikleri örgütlerinde gönüllü ve/ya ücretli çalışma perspektifine sahip, ileride STK'larda aktif olarak yer alacak gönüllüler ve profesyonellere ihtiyaçları temelinde eğitim olanağı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Katılımcılar, STK'ların gösterdiği adaylar arasından seçilecek ve bu seçim Sağlık Söz Sen Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilecektir. Programa kabul edilmek için aşağıdaki koşullara uymak şarttır:

1. Bir STK tarafından bir mektupla aday gösterilmiş ve program sonrasında bu STK'da çalışmalarını sürdürerek program kazanımlarını örgüte aktarmayı kabul etmiş olması,
2. Adayın en az lise mezunu olması

Programda başarılı sayılmak için katılımcılar dönem boyunca kabul edildiği derse haftalık olarak devam etmek ve dersin diğer yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar katıldıkları derslerin adının belirtildiği "Katılımcı sertifikası" almaya hak kazanırlar.

Programa katılım ÜCRETSİZdir.

Eğitim Programı İçeriği:
Eğitimin ders başlıkları aşağıdadır:

01. Sivil Toplum ve Demokrasi
02. Örgüt Yönetimi
03. Proje Döngüsü ve Yönetimi
04. Gönüllülerle İşbirliği
05. Haritalama ve Strateji Geliştirme
06. Kaynak Geliştirme
07 AB, Bütünleşme ve STK'lar
08. Savunuculuk ve politikaları etkileme

Katılım için :

Sendikamız temsilcileri için Genel merkez teşkilat Sekreteri Cavit Yeşer cavityeser@sagliksozsen.org.tr

Üyelerimiz için Muhammet Emin Yilmaz meminyılmaz@sagliksozsen.org.tr

adreslerine mail yolu ile başvuru formlarını kullanıcı adı ve parola oluşturabilmek için en geç 31 Mart 2015 tarihinde gönderilmesi gerekmektedir.

STK tarafından aday gösterildiğini gösteren adaylık mektubunun birime e-mail aracılığıyla ulaştırılması
Lise diploması ya da üniversite öğrenci belgesinin fotokopisinin birime e-mail aracılığıyla ulaştırılması gerekmektedir.

Adaylık mektubu ve lise diploma ya da üniversite öğrenci belgesi fotokopisinin ulaştırılacağı adres:

Hakan Kanamat hakankanamat@sagliksozsen.org .tr


Katılım ve program hakkında sorularınız için iletişim adresi:
Saglık Söz Sen Genel Sekreteri Hakan KANAMAT  e-posta: hakankanamat@sagliksozsen.org.tr

SAĞLIK SÖZ SEN AR-GE 


24 Şubat 2015 Salı

Sağlık çalışanları cep harçlığı değil, %50 zam istiyor

14 mart müjdesi haberlerini okuyoruz biz artık reklam kokan haberler değil KAMU ADALETİ istiyoruz.
.  
Ek ödeme döner sermayeleri emekliğe yansımadığı için emeklilik hayatı korkusu ile yaşayan Fedakar Sağlık çalışanları 
Diğer kurumlardaki emsalleri maaşları arasındaki büyük uçurumun artık kapanması en büyük müjde olacaktır. kamu adaletin sağlanması için cep harçlığı değil,  %50 zam istiyor! 
Kamuda Adaletin sağlanması çalışan hak eşitliğinin sağlanması için;  75 TL cep harçlığı değil bir hemşire maaşının maalesef %50 sine tekabül eden 750 TL maaş artırımı Haktır! 


14 mart müjdesi haberlerini okuyoruz biz artık reklam kokan haberler değil Adalet İSTİYORUZ. Hükümetce 14 Martta müjde vermek isteniyorsa bunun adı seyyanen zam olmalıdır. Bunun için sağlık çalışanları facebook ve twitter da #14MarttaSağlıkÇalışanlarıZamİstiyor etiketiyle etkinlik oluşturmuştur. Twitter etkinliğinin ilk kampanyası 25 Şubat 2015 Çarşamba günü saat 20:00' de yine aynı etkiketle yapılacaktır.

@SAGLIKCININSOZU Twitter profilimiz ile desteklediğimiz #14MarttaSağlıkÇalışanlarıZamİstiyor Hashtagı etkinliğe tüm üyelerimizi ve melektaşlarımızı davet ediyoruz. 

AÇTIĞIMIZ İKİNCİ MUVAFFAKIYET DAVAMIZI DA KAZANDIK

Kazananların sendikası Saglık Söz Sen den bir başarı daha: 
AÇTIĞIMIZ İKİNCİ MUVAFFAKIYET DAVAMIZI DA KAZANDIK. 


Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Servisinde görev yapan üyemiz H.V. arkadaşımızın da muvaffakiyet davasını kazanmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
Üyemize bundan sonraki görev yerinde başarılar dileriz.Dava sonucuna Samsun İl Teşkilatımız ve Genel Merkezimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz

Sağlık Söz Sen var ise çözülmeyecek sorun yoktur...


Sağlık Söz Sen Samsun İl Teşkilatı 

12 Şubat 2015 Perşembe

S.B. Görevde Yükselme ve Ünvan Değişlikliği Sınavı: 28 Haziran 2015

28 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE
,
Değerli üyelerimiz; 
Sağlık Söz Sen olarak ısrarla artık yapılması için büyük çaba sarf ettiğimiz Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan değişikliği sınavının; 28 HAZİRAN 2015 tarihinde yapılması planmıştır, Hayırlı Olsun.
Dilekçe ve imza kampanyaları ile kazanılan bu süreçte bizzat takip eden Genel Başkanımız Ali BASTEM ve  Ankara İl başkanımız Üzeyir SÖYLEMEZ ile arkadaşları Eyyup UZUN ve Burhan DEMİRCİ'ye destek olan tüm üyelerimiz ve emeği geçen herkese Sağlık Söz Sen olarak teşekkür ederiz. 

Sağlık Söz Sen Ankara İl Teşkilatı

11 Şubat 2015 Çarşamba

Özel Haber: Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Seçimden Önce Yapılmalıdır.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SINAV HABERİ BEKLİYOR

Sağlık Bakanlığı’nda 2009 yılından beri Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılmıyor. Binlerce sağlık çalışanı emek vererek gördükleri öğrenimleri ile aldıkları diplomalarına ait unvan ve kadroya geçebilmek için bu sınavın açılmasını bekliyor.

Sağlık Bakanlığının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin yayınlanması ardından sağlık çalışanları sınavın yapılması için 1000’in üzerinde sayı ile başlayıp Facebook/Sağlık Bakanlığında Unvan Değişikliği Sınavını Bekleyenler Grubunda organize olarak Sosyal Medya üzerinden dilekçe kampanyası başlattılar. Dilekçe Kampanyası ardından Change.org sitesinde elektronik imza kampanyaları düzenlendi. Son olarak da geçtiğimiz hafta Twitter’da #SagliktaUnvanDegisikligiSinavi Hashtagiyle 20.000’e yakın tweet atarak tepkilerini dile getirdiler. Bu konuda mağdur olan çalışanlar artık sınav haberi bekliyor.

Editörlerimizin edindiği bilgiye göre Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği sınavı için bağlı kurumlarından talep toplama bildirimi ardından veri bildirimleri yapmış olup 11 Şubat 2015 Perşembe günü yapılacak toplantı ile Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı tarihinin netleşeceği de duyumu alınmıştır.

Sağlık Bakanlığında 6 yıldır ertelenen Sınav tarihinin 2015 genel seçimlerinden önce bi tarih olması 1000’lerce Sağlık çalışanının mağduriyetinin bi an önce giderilmesi arzu edilmektedir. 2015 Genel seçimler öncesi istifaları ile hizmet yarışına giren Sağlık Bakanlığı Bürokratlarımızın çalışanların sorunlarını göz ardı etmemeleri düşüncesi bu konu için yetkilerin seçim sonrasına kalmaması için bir an önce çalışmaların bitirilerek sınav duyurusunun yayınlanması yüzleri güldürecektir...


Haber Referans: Ü.Söylemez (Ankara)

5 Şubat 2015 Perşembe

Üyemizin Muvaffakıyet Davasını Kazandık

ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEN MUVAFFAKIYET DAVASINI KAZANDIK 


Sendikamız Samsun şubesinden 19 Mayıs Üniversite Hastanesi Yoğun Bakım servisinde görev yapan arkadaşımız H.E. Sağlık Bakanlığı'na kadrolu atanmış ve üniversite muvaffakıyet vermemişti. Sağlık Söz Sen olarak üyemiz adına açtığımız dava neticelendi ve davayı kazandık, Hayırlı olsun.
Üyemize yeni görev yerinde başarılar dileriz.
Dava sonucuna Samsun İl Teşkilatımız ve Genel Merkezimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz

Sağlık Söz Sen var ise çözülmeyecek sorun yoktur..

Saglık Söz Sen Samsun İl Teşkilatı