Sağlık Söz Sen Basın Yayın BLOG

Fotoğrafım
Ankara, Turkey
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları SÖZÜ Sendikası. Gücünü üyelerinden alan sendika..

24 Ağustos 2017 Perşembe

4. Dönem Toplu Sözleşme

2018 ve 2019 Yılı Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Hükümet ve Yetkili Sendika Memur Sen; 
yüzde 4 + 3,5 + 4 + 5 zam oranlarında anlaştı.


Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yönelik imzalanan hizmet kolu toplu sözleşmesinde öne çıkan maddeler şu şekilde:

1. İcap nöbet ücretlerinin tüm sağlık çalışanlarına ödenmesi için düzenleme yapılacak.

2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda yaşlı, ağır engelli ve çocuklara hizmet veren yatılı kuruluşlarda görev yapanlara sosyal hizmet tazminatı olarak ilave 10 puan ek ödeme (101 TL) verilmesi

3. Yıpranma payı hakkındaki çalışmaların sonuçlandırılmasını kararı

4. Süt izninde döner sermayeden kesinti yapılmaması

5. Ayda 5 yılda 12 güne kadar olan yıllık izinlerde döner sermayeden kesinti yapılmaması

6. 663 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personelin ayda 5 yılda 12 güne kadar olan yıllık izinlerinde ve süt izinlerinde ek ödemelerinden kesinti yapılmaması

7. Yükseköğretim kurumlarındaki adaletsiz döner sermaye katsayıları ile ilgili çalışma yapılmasını ve neticelendirilmesini karar

8. 112 çalışanlarının almak zorunda oldukları eğitimlerde geçen sürelerinde döner sermaye ek ödemelerinin eğitim alanlarda yılda 10 gün için, eğitimi verenlerde yılda 20 gün için özellikli birim katsayısı üzerinden değerlendirilmesi

9. AFAD’a bağlı kamplardaki sağlık tesislerinde görev yapanların döner sermaye tavan oranlarının yüzde 200 olması

10. Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa illerinde kampların dışındaki sağlık tesislerinde görev yapanların döner sermaye tavan oranlarının yüzde 180 olması

11. Hastanede çalışan diş tabiplerinden hastane ortalamasının altında kalanların döner sermaye ek ödemelerinin hastane ortalaması üzerinden ödenmesi

12. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda çalışanların dini bayramlardaki nöbet ücretlerinin günlük 5, haftalık 14 saate çıkarılması

Genel mali ve sosyal haklara ilişkin imzalanan toplu sözleşmede öne çıkan maddeler

1. Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine; 2018 yılı için %4+%3,5 olmak üzere toplamda %7,64, 2019 yılı için %4+%5 olmak üzere toplamda %9,20, genel toplamda ,54 oranında zam yapılması

2. 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde enflasyon farkı verilecek.

3. 4/C’lilerin ek ödemelerinin 1 Ocak 2018 itibariyle 256 TL olması

4. Engelli çocuğu bulunan kamu görevlilerinin çocuk yardımı ödeneğinin yüzde %50 artırılması

5. Engelli kamu görevlilerine mesleki uyum eğitimi verilmesini, fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesini, kurum tarafından görevlendirilmeleri halinde refakatçilerin kendilerine eşlik etmesi

6. Engelli kamu görevlilerine kamu konutlarında öncelik verilecektir.

7. Kamuda kreş imkanın geliştirilmesi ile ilgili mutabakat

8. Kamu misafirhanelerinden kamu görevlilerinin yararlanmasının kapsamını tedavi maksatlı ve yükseköğrenim gören çocukları açısından genişletilmesi

9. Biyologlara, açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 3 puan (30,45) fazla ödeme yapılması

10. Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhanelerde helal gıda sertifikalı ürünler kullanılmasına dikkat edilecektir.

11. Hac kurası sonucu hacca gitmeye hak kazandığı halde kullanabileceği izni kalmamış olan kamu görevlilerine hac süresince ücretsiz izin verilecek.

12. Şeflerin özel hizmet tazminatlarını 3 puan daha artırarak maaşlarına toplamda 101,47 TL tutarında artış

13. Aile yardımı ödeneğine ilişkin bildirimde bulunmayanlar için geçmişe dönük 3 ay süreyle aile yardımı ödeneğinin ödenmesi

14. Memuriyet mahalli kaynaklı harcırah ödenmesine yönelik sorunların sona erdirilmesi

15. Sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen bütün sürelerin dikkate alınmasıHiç yorum yok:

Yorum Gönder