Sağlık Söz Sen Basın Yayın BLOG

Fotoğrafım
Ankara, Turkey
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları SÖZÜ Sendikası. Gücünü üyelerinden alan sendika..

30 Ocak 2012 Pazartesi

Aile Hekimliğinde bir ilk... Sağlık Söz Sen İl Başkanının Hukuki Zaferi


Sağlık Söz Sen Isparta İl Başkanının Hukuki Zaferi:


MAHKEME, AİLE HEKİMİ TARAFINDAN YAPILAN İZLEMLERİN BAKANLIK VERİ TABANINA GÖNDERİLMEMESİNDEN DOLAYI PERFORMANSTAN KESİNTİ YAPILAMAYACAĞINA HÜKMETTİ.
     
5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’na tabi olarak Isparta İlinde Aile Hekimi olarak görev yapan Sağlık Söz Sen Isparta İl Başkanı Dr. Gökay ÇETİN’den bölgesinde kayıtlı bebeklerin izlemlerinin yapılmasına karşın izlem verilerini Bakanlık Veri Tabanına göndermediği gerekçesiyle Performans Kesintisi yapılmıştır. Dr. Gökay ÇETİN, idarenin performans kesintisini haksız yere yaptığı gerekçesiyle İdare Mahkemesine dava açmış, davayı görüşen Isparta İdare Mahkemesi “Aile Hekimi tarafından yapılan izlemlerin Bakanlık veri tabanına gönderilmemesinden dolayı performanstan kesinti yapılamayacağına” hükmetmiştir. Sağlık Söz Sen Isparta İl Başkanı Dr. Gökay ÇETİN’in kazanmış olduğu bu dava Türkiye’de bu yönde karar verilen İlk Dava niteliğinde olup konusu bakımından emsallerine örnek teşkil edeceğinden önemlidir. 

Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu olarak  Isparta İl Başkanımız Dr. Gökay Çetin'i tebrik ediyor, kararın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder