Sağlık Söz Sen Basın Yayın BLOG

Fotoğrafım
Ankara, Turkey
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları SÖZÜ Sendikası. Gücünü üyelerinden alan sendika..

17 Şubat 2012 Cuma

İl Başkanı: Sağlık çalışanları Ek ödemeyle cezalandırılmıştır!

Sağlık Söz Sen Konya İl Başkanı: Sağlık çalışanları Ek ödemeyle cezalandırılmıştır.

Sağlık Bakanlığınca 1 Mart 2011 tarihinde yayımlanan “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesiyle” getirilen hastanelere hizmet kalite standartlarına göre puan esası uygulamasında Sağlık çalışanları Ek ödemeyle cezalandırılmışdır.

Sağlık çalışanlarının maaşlarındaki yetersizliğin gündemde olduğu şu zamanlarda hatta 2012 yılı maaş zamlarını almadığı bir zamanda Hastanelerin aldıkları düşük puanlar nedeniyle Ocak ayı ek ödemelerindeki düşük lük çalışanlar arasında büyük hüsran yarattı..

Sağlık çalışanlarının arasındaki ek ödeme adaletsizliğinin giderilmesi gerekirken ve son zamanlarda Hastanelerde yaşanan gelir düşüklüğüde ek ödemelerde düşüklüğe sebep olurken bunun yanında birde puanlardaki düşüklük bunun tuzu biberi olmuşdur.

Ekip çalışması olan sağlık sisteminde Hastanelerin kalitesini yükseltmek ve kurumun eksiklerini gidermekden sorumlu olanların beraberinde sadece görevi hastalara hizmet vermek olan personelin büyük mağduriyetler yaşaması bunu maddi eksikle ödemesi ve sanki bu kesimin cezalandırılması kabul edilebilir bir anlayış olmakdan çıkmaktadır. Hastanedeki eksiklikleri gidermekle görevli kişilerin cezalarının bütün personele yüklenmesi haksızlıkdan başka bir şey değildir. Kurumlardaki ekip çalışmasına ters düşen bu sitemin düzeltilerek büyük sıkıntılar içerisinde hizmet eden ve hizmetinin karşılığı olanı alamıyan sağlık çalışanlarının sorunlarının acil olarak ele alınarak bu sistemin tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Buradaki çalışmalarda ekip içerisinde çalışanın bir kaç kişi değil büyük bir sağlık ordusundan ibaret olduğuda göz önünde bulundurulmalı kurumların bu şekle gelmesine ve bunlara sebebiyet verenlerin durumlarıda gözden geçirilmelidir.,

Konya Sağlık Söz Sen il yönetimi olarak konunun takipçisi olacağımızı ve bu konud a gerekli çalışmaların yapılması için konuyu her türlü platformda tartışmaya açacağımızı duyururuz..

Hayrettin TÜRKOĞLU
Konya Sağlık Söz sen İl Başkanı

Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder