Sağlık Söz Sen Basın Yayın BLOG

Fotoğrafım
Ankara, Turkey
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları SÖZÜ Sendikası. Gücünü üyelerinden alan sendika..

6 Mayıs 2012 Pazar

Maaş Dağılımında Adaletsizlik Var!


Bilindiği üzere 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde kamu görevlilerinin mali haklarına ilişkin çeşitli düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır. 666 sayılı KHK ile yapılan düzenleme sonrasında, farklı farklı kurumlarda ama aynı unvanda çalışanların maaşları eşitlenmişti. Maaş eşitleme sırasında şeflik ile şube müdürlüğü arasındaki fark oldukça artmıştır. Ancak memur veya VHKİ ile şeflik arasındaki maaş yok denecek düzeydedir.

İkisi de Yönetim Kademesinde olmasına rağmen, yaklaşık 800TL ve üzeri fark oluştu. VHKİ ile şef arasındaki fark ise yok denecek düzeye geldi.
Hiyerarşik olarak Şube Müdürü, Şef ve Vhki arasındaki farklar şunlar.
Unvan
Özel Hizmet Tazminat oranı
Özel Hizmet Tazminat miktarı
Ek ödeme oranı
Ek ödeme miktarı
Toplam
Şube Müdürü
135
826,0
170
1.041,13
1.867,73
Şef
60
367,0
115
704,23
1.071,65
Memur/ VHKİ
55
336,8
110
673,61
1.010,41

Ayrıca Şef aşağıdaki kadroların amiri konumunda olduğu ve hiyerarşik yapılanmada Şube Müdüründen sonra gelmesine rağmen, sınavsız atanabileceği belirtilen kadrolardan da düşük maaş almaktadır. 
Sonuç olarak şeflerin uygun kadro bulduğu zaman aşağıdaki unvanlara geçiş talepleri olmaktadır.
Unvan
Özel Hizmet Tazminat oranı
Özel Hizmet Tazminat miktarı
Ek ödeme oranı
Ek ödeme miktarı
Toplam
Şef
60
367,42
115
704,23
1.071,65
Memur/ VHKİ
55
336,8
110
673,61
1.010,41
Sayman
135
826,7
115
704,23
1.530,93
Muhasebeci
68
427,57
115
704,23
1.131,80
Çözümleyici
68
427,57
115
704,23
1.131,80
Programcı
68
427,57
115
704,23
1.131,80
   
Bakanlığımız bünyesinde çalışan şeflerin bu talepleri dikkate alınarak iş barışının bozulmaması için  daha adaletli bir dağılım yapılmalıdır. 
Aynı unvanda  Milli Eğitim Bakanlığında çalışan Devlet Memuru ile Sağlık Bakanlığında çalışan devlet memuru arasındaki  maaş farkı hızla artmaktadır. Sağlık Bakanlığında çalışan memurlar ek ödeme almasından kaynaklı maaş artışı olmamaktadır. Fakat yapılan  ek ödeme yeterli derecede yapılamamakta ve emekliliğe dahi yansıtılmamaktadır.
Sendikamız Sağlık Sözsen olarak  yapılan bu adaletsiz dağılımın çözümü için  Sağlık Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına gerekli resmi başvurular yapılmış olup;
konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz..

Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder