Sağlık Söz Sen Basın Yayın BLOG

Fotoğrafım
Ankara, Turkey
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları SÖZÜ Sendikası. Gücünü üyelerinden alan sendika..

9 Haziran 2012 Cumartesi

Bir Kazanım Daha: 4924lü Üyemiz 180 Günlük Harcırahını Davayla Aldı

4924 SÖZLEŞMELİ HARCIRAH DAVASINI KAZANDIK

4924 Sayılı Yasa'ya tabi olarak çalışmakta olan üyemize idare tarafından geçici görev harcırahı verilmemesi işlemine karşın açmış olduğumuz davada Mahkeme, 180 günlük geçici görev yolluğunun verilmesi gerektiğine karar verdi.
Konya 2. İdare Mahkeme'sinin Kararı neticesinde; 4924 sözleşmeli personele geçici görev vermekle birlikte hak ettiği Geçici Görev Harcırahını vermemekte direnen idareye 4924 Sayılı Kanun'a tabi olarak çalışan Sözleşmeli Personele de 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinin uygulanabileceğini kanıtlamış olduk. 
Sağlık Söz Sen olarak herzaman haksızlıkların karşısında olacağımızı kamuoyuna duyuruyor, haksızlığa uğrayan görev arkadaşlarımıza haksızlıklar karşısında sessiz kalmamalarını, er yada geç Adaletin yerini bulacağına dair inançlarını yitirmemelerini ve haksızlıklara karşı mücadelelerinde her zaman yanlarında olacağımızı Sağlık Söz Sen Sendikası olarak beyan ediyoruz.

Dava sonucu için www.sagliksozsen.org.tr  sitemizi ziyaret edebilrsiniz..


Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder