Sağlık Söz Sen Basın Yayın BLOG

Fotoğrafım
Ankara, Turkey
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları SÖZÜ Sendikası. Gücünü üyelerinden alan sendika..

21 Aralık 2012 Cuma

ARTIK YETER! 7000 Sağlıkcıya Re'sen Atama Izdırabı!

Sağlık Bakanlığı 7000 sağlık personelini sorgusuz sualsiz il sağlık müdürlüklerinden ve halk sağlığı müdürlüklerinden alıp, devlet hastanelerine atadı!!!
Halk Sağlığı ve Sağlık müdürlüklerinde çalışan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikerleri kadrosunun çoğunlukta olduğu 7000 sağlıkcının haber vermeksizin tayinleri yapıldı!!!

07.01.2012 tarihinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de değişiklik yaparak sağlık personelinin tayin şartlarını değiştirmişti. Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine “Personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimlerinde görev yapan personel, unvan ve branşında ilde boşluk bulunmaması halinde Bakanlıkça 16 ncı maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde başka illere atanabilir.” fıkrası eklenmiştir.
Bakanlığın yayınlanan yönetmelik gereği PDC fazlası personeli başka kurumlara verdi. 

Sağlık Bakanlığında bu personellerin zorunlu yer değişikliği 30 Ekim 2012 de yapılmış, ancak sisteme 20 aralık 2012 de işlenmiştir ve bu süreç teşkilattan saklanmıştır. 7000 Sağlıkçının kış gününde bir ızdırap daha yapılarak il içi/dışı hastanelere re'sen tayinleri yapılmıştır! 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları Sözü Sendikası olarak bu resmen ızdıraptır diyerek; Bir hukuk ve demokrasi devletinde gizlenmiş saklanmış çalışmalarla haber vermeksizin işlemler re'sen tayinler yaptım oldularla oldu bittilerle yönetim uygulamak nasıl yapılabiliyor diye soruyoruz. Bu konunun takipcisi olduğumuzu ve her türlü hukuki mücadeleden çekinmeyeceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz.
Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder