Sağlık Söz Sen Basın Yayın BLOG

Fotoğrafım
Ankara, Turkey
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları SÖZÜ Sendikası. Gücünü üyelerinden alan sendika..

14 Ocak 2013 Pazartesi

Diş Protezciler EMEĞE SAYGI diyor

DİŞ PROTEZ BÖLÜMÜ HAKKINDA ;

KPSS Ortaöğretim ve Önlisans düzeyindeki T.C. Devlet Memurları kadrolu personel alımlarında ve T.C. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel istihdamlarında son yıllarda Diş Protez Orta öğretim ve Ön lisans programlarından üniversite ve sağlık meslek liselerinin o yıl içinde verdiği mezun sayısının sadece % 2 oranında alımı gerçekleştirilmektedir . Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı'nın uygulamakta olduğu sözleşmeli sağlık personeli alımlarında yerleşmiş olan personel aynı KPSS puanıyla devlet memurları kadrolu alımlarında tekrar atanabilmekte ; böylelikle personelin eski çalıştığı hastane sözleşmeli yerleşen personelini elinde tutamamaktadır. Sonrasında da bakanlık ilgili hastaneye memur ataması yaptığı için kurum hem hastane personellerinin dönerlerinin daha fazla bölünmemesi hem de giden personelin açığını kapatmak için kendi bünyesindeki başka branşlardan personel çekerek hizmetine devam etmektedir. Böyle olunca da diş hastanelerimiz meslekle alakasız hemşirelerle dolmakta , halkımız eğitimsiz personellerden hizmet almakta , atama beklenilen boş kadrolar dolmakta ve bu uygulamadan atama bekleyen Diş Protez mezunları mağdur olmaktadır .

Bilindiği üzere sağlıkta dönüşüm kapsamında il ve ilçe merkezlerinde birçok Ağız Diş Sağlığı Merkezi açılmış ve var olan diş klinikleri iyileştirilmiştir. Fakat diş hekimi yetersizliğinden dolayı bu birimler tam kapasite hizmet verememektedir. Bu birimlerin yeterli şekilde çalıştırılamaması gerek halkımızın yeterince hizmet almasını gerek atama bekleyen diş protezcileri ziyadesiyle etkilemektedir .

Diş Protezin sıkıntıları eğitim alanında da devam etmektedir . Bilindiği üzere sağlıkta lise ve ön lisans bölümlerinden geçiş yapılarak branşta yükselme uygulamaları bulunmaktadır . Örneğin günümüz Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner sağlık bölümünden örgün öğretimde veteriner hekimliğe geçiş bulunmaktadır. Lakin Diş protez bölümünde okutulan derslerin bir çoğunun diş hekimliği ile aynı olmasına rağmen ilgili bölümden diş hekimliğine geçiş bulunmamaktadır . Açık öğretimden bile örgün öğretime geçişin olmasına rağmen iç içe olan bu mesleklerden geçişin olmaması tamamıyla öğrencilerin eğitim haklarının kısıtlanmasıdır . Bu geçiş sadece bununla da sınırlı olmayıp diş protez bölümünün en fazla ön lisans ile sınırlı kalması ve diş protez in sayısal bir bölüm olmasına rağmen DGS ile mümkün olan geçişte meslek ile alakasız sözel bir bölüme geçişin verilmesi eğitimde mesleki olarak yükselmenin gereksizliğini gün ışığına çıkarmaktadır .
Bir diğer konu da diplomalı diş protezcileri fena halde rahatsız eden bakanlığın laboratuvarlarda çalışan belgesiz çalışanlara verdiği mesleki sertifikalardır. Bu sertifikalar meslekle alakalı hiçbir pratik eğitimin verilmemesine rağmen birkaç günlük teorik eğitim ve 24 saat staj koşulu ile verilmektedir . Verilen sertifikaların karşılığının ve yetki alanının ne olduğu konusunda ise hala tam bir netliğe varılmamış gerek sertifika bekleyen çalışan gerekse lise ve yüksek okul olarak öğrenim görmüş protezciler tedirginliklerini korumaktadır.

Sıkıntılar bunlarla sınırlı kalmayıp özel sektörü de ziyadesiyle etkilemektedir . Devlet hastanelerinde yapılan diş protezler özel laboratuvarlara ihale usulüyle ve hizmet alımı şeklinde verilmektedir . Bu özel işletmelerde devlet kanalıyla yapılan desteğin daha iyi işleyebilmesi için ihale şartnamelerindeki usul ve esasların rekabet kanunlarınca belirlenmiş sabit bir fiyat , tüm laboratuvarların eşit şartlar altında ihaleye girmesi sağlanmalıdır Fakat bu ihalelerde ise belirleyicilik en düşük fiyatı veren firmaya ihalenin verilmesidir . Bu nedenle firmalar ihale alabilmek adına tüm rekabet kanunlarını hiçe sayarak çok düşük fiyatlara inmişlerdir. Bu da hem ihale alan firmaların hem de küçük diş protez laboratuvarlarının istikbalini etkilemektedir. İhalelerin bu şekilde düşük fiyatlarda seyretmesi sadece bununla sınırlı kalmayıp tüm diş protez camiasını da etkilemektedir. İhale alan firmalar kar yapabilmek için hasta sağlığını hiçe sayarak kullanılan materyalin kalitesinden kaçmakta ve dolayısıyla sağlıksız protezler üretmektedir . Bununla birlikte çalışanlarına yüklenmekte ve işçiler de işsiz kalmamak için adaletsiz çalışma saatlerine ve maaşlara boyun eğmektedirler. Aynı şekilde firmalar maliyeti düşürmek adına ihale aldığı hastanelerde çalıştırmak üzere diş protez mezunlarından ziyade daha düşük ücrete tabi tutmak için bakanlığın açmış olduğu teknisyen sertifikalarına sahip olan çalışanları kullanmaktadırlar. İhalelerinin bu şekilde işlemesi kullanılan protez materyallerinin olması gerekenden daha kalitesiz olmasına rağmen hastaneye gönderilen bu protezlerin hekimlerin puan yapamama korkusu içerisinde RPT ( yapılan işin bedel ödemeksizin yenilenmesi) olmasını bile gözden kaçırmasına neden olmaktadır. Böylelikle yapılan işlerde hasta memnuniyetini hiçe sayılmaktadır . Bu imkansızlıkların da hepsi bir araya gelince ağız diş sağlığı korkunç yerlere gitmekte ve aynı zamanda diş protez mesleği bitme aşamasına gelmektedir.

Çekilen bu sıkıntıların kamuoyunun da bilgilenmesi amacıyla sizlere sunar asıl gayesi halkımızın daha iyi hizmet alabilmesi için çabalamak olan sendikamız öncülüğünde değerli yetkililerimizin bakanlığımızın ilgili makamlarınca iyileştirme çalışmalarının yapmasını arz ederiz.
www.sagliksozsen.org.tr
Sağlık Söz Sen Basın Yayın Komisyonu adına
Dpt. Mustafa ARIKAN - Van İl Başkanı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder