Sağlık Söz Sen Basın Yayın BLOG

Fotoğrafım
Ankara, Turkey
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları SÖZÜ Sendikası. Gücünü üyelerinden alan sendika..

28 Şubat 2015 Cumartesi

SAĞLIK SÖZ-SEN AKADEMİ KAYITLARI BAŞLIYOR Sağlık Söz Sen Akademi

Ülkemizde bu güne değin var olan birçok sendika; gelenekçi yapısından vazgeçmeme, farklı ideolojik kanallarla taraftar üye toplama ve örgütlenme gayreti içine girerek, hak arama ve hayat kalitesini arttırma mücadelesinin merkezi olmaktan çok; aynı ideolojik fikir sahibi çalışanlarının toplanma merkezi haline gelmiştir. Sözde demokratikleşmenin birer örneği olması gereken sendikaların, tabanda kamu personeli ile en çok diyalog halinde olan sendika temsilcileri bile seçimle değil direkt atama yolu ile faaliyetlerini sürdürmekte olup bu durum sendikaların içerisinde bir demokrasinin hâkim olmadığını, demokrasi beklentisi içinde olanların da bu antidemokratik durumdan nasıl kurtulması gerektiğini bilmediğini bizlere göstermektedir.

Sendikamız ilke olarak kamu eli ile halka hizmet sunumunda öncelik olarak sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması ve meslektaşlarımızın özlük haklarının daha çağdaş bir yaşam standardına yükseltilmesini benimsemekle birlikte standartlarımızı yükseltebilmek adına sendikamızın yönetici, temsilci ve üyelerinin liderlik, insanları etkileme ve diğer teknik konularda eğitim verebilir düzeyde yetiştirilmeleri gerekmekte olduğunu düşünmekteyiz.

Bu maksatla İstanbul Bilgi üniversitesi STK Araştırma birimi işbirliği ile sendikamız Sağlık Söz Sen Uzaktan Eğitim Akademisi hayata geçirmeyi amaçlamaktayız.
Üyelerimize daha kaliteli hizmet vermek ülkemizdeki sendikacılık anlayışını daha ilerilere götürmek için temsilcilerimize yoğun bir eğitim programı hazırladık.

Haklar temelli çalışmalar yürüten temsilcilerimizin demokratik ve çoğulcu bir topluma katkıda bulunmaları için kapasitelerinin içinde yer alan üye, gönüllü ve çalışanların eğitimi ve bu eğitim sonucunda edinilen kazanımların sendikamıza geri dönüşünü geliştirmeyi amaçlayan program katılımcıların ihtiyaçlarına göre seçebilecekleri dönemlik derslerden oluşmaktadır.

Kimler Katılabilir?

*Sendikamız temsilcilerinin katılımları zorunludur.

Program, STK'larda en az üç yıllık tecrübeye sahip, gönüllü veya ücretli olan, uzun dönemde aday gösterildikleri örgütlerinde gönüllü ve/ya ücretli çalışma perspektifine sahip, ileride STK'larda aktif olarak yer alacak gönüllüler ve profesyonellere ihtiyaçları temelinde eğitim olanağı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Katılımcılar, STK'ların gösterdiği adaylar arasından seçilecek ve bu seçim Sağlık Söz Sen Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilecektir. Programa kabul edilmek için aşağıdaki koşullara uymak şarttır:

1. Bir STK tarafından bir mektupla aday gösterilmiş ve program sonrasında bu STK'da çalışmalarını sürdürerek program kazanımlarını örgüte aktarmayı kabul etmiş olması,
2. Adayın en az lise mezunu olması

Programda başarılı sayılmak için katılımcılar dönem boyunca kabul edildiği derse haftalık olarak devam etmek ve dersin diğer yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar katıldıkları derslerin adının belirtildiği "Katılımcı sertifikası" almaya hak kazanırlar.

Programa katılım ÜCRETSİZdir.

Eğitim Programı İçeriği:
Eğitimin ders başlıkları aşağıdadır:

01. Sivil Toplum ve Demokrasi
02. Örgüt Yönetimi
03. Proje Döngüsü ve Yönetimi
04. Gönüllülerle İşbirliği
05. Haritalama ve Strateji Geliştirme
06. Kaynak Geliştirme
07 AB, Bütünleşme ve STK'lar
08. Savunuculuk ve politikaları etkileme

Katılım için :

Sendikamız temsilcileri için Genel merkez teşkilat Sekreteri Cavit Yeşer cavityeser@sagliksozsen.org.tr

Üyelerimiz için Muhammet Emin Yilmaz meminyılmaz@sagliksozsen.org.tr

adreslerine mail yolu ile başvuru formlarını kullanıcı adı ve parola oluşturabilmek için en geç 31 Mart 2015 tarihinde gönderilmesi gerekmektedir.

STK tarafından aday gösterildiğini gösteren adaylık mektubunun birime e-mail aracılığıyla ulaştırılması
Lise diploması ya da üniversite öğrenci belgesinin fotokopisinin birime e-mail aracılığıyla ulaştırılması gerekmektedir.

Adaylık mektubu ve lise diploma ya da üniversite öğrenci belgesi fotokopisinin ulaştırılacağı adres:

Hakan Kanamat hakankanamat@sagliksozsen.org .tr


Katılım ve program hakkında sorularınız için iletişim adresi:
Saglık Söz Sen Genel Sekreteri Hakan KANAMAT  e-posta: hakankanamat@sagliksozsen.org.tr

SAĞLIK SÖZ SEN AR-GE 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder